Oksenøya senter bilde 1 Oksenøya senter bilde 2 Oksenøya senter bilde 3 Oksenøya senter bilde nummer 4 Oksenøya senter bilde nummer 5 Oksenøya senter bilde nummer 6 Oksenøya senter bilde nummer 7 Oksenøya senter bilde nummer 8 Oksenøya senter bilde nummer 9 Oksenøya senter bilde nummer 10 Oksenøya senter bilde nummer 11 Oksenøya senter bilde nummer 12 Oksenøya senter bilde nummer 13

Treklang - Oksenøya senter - er det første og største prosjektet til Bærum kommune der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Barneskole, barnehage & Bo- og behandlingssenter
Forprosjekt
November 2019
Oppstart byggestart
Februar 2020
Delovertakelse skole og barnehage
Mai 2022
Åpning skole og barnehage
August 2022
Delovertakelse sykehjem
Desember 2022
Åpning sykehjem
Januar 2023
BTA
ca. 37 000m2
Kostnadsramme
1 760 000 000
Kontrahert entreprenør
Veidekke Entreprenør AS
Miljøtiltak
FutureBuilt og BREEAM-NOR Outstanding
Arkitekt bo-og behandlingssenter og barnehage
Arkitema AS
Arkitekt Skole
Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Landskapsarkitekt
Østengen og Bergo AS
RIB
WSP Engineering AS
RIV/-A
Erichsen & Horgen AS
RIE
Heiberg & Tveter AS
Aku
Brekke & Strand AS
RIBr/G
Multiconsult AS
RIvei
Norconsult AS
ITB
Itech AS

Prosjektet er unikt i Norge, og kommunens første steg for å skape nullutslippsamfunnet på Fornebu. Det skal skapes en fantastisk arena der unge som gamle møtes, kan utveksle erfaringer, ha det gøy og trives! Samtidig vil Treklang bli et innovativt, energivennlig, miljøriktig og klimaklokt prosjekt. Prosjektet oppfyller alle krav som et pilotprosjekt for FutureBuilt.

Det skal etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9-er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg, og sykehjem med 150 beboerenheter. Skole, barnehage og sykehjem er lokalisert i tre separate bygg som er fysisk bundet sammen under terreng. Flerbrukshall og parkering med fellesfunksjoner legges under bakken, slik at dekket over disse kan benyttes som uteareal.

Plasseringen av de tre formålsbyggene, med utstrakt bruk av tre i fasadene, vil gi følelsen av et sammenhengende kvartal.

Hvert bygg har sin egen karakter, egen fasadeutforming og identitet – og samtidig gir helheten et samlende uttrykk.

Skolen er kunnskapshuset og et sted hvor man leker og lærer. Bygget henvender seg både mot lek og idrettsplass og mot det sentrale torget som binder kvartalet sammen.
Sykehjemmet markerer seg mot Torget med felleshuset - kvartalets hjerte - med kafé og hyggelig uteservering.
Og barnehagen inviterer til å gå på oppdagelsesferd “i den lille byen” med egne gater og terrasserom, eller å besøke de mange fellesfasilitetene som er samlet i aktivitetshuset mot Torget.

I prosjektet skapes rammen for fellesskapet av det sentrale torget og «generasjonsgaten» mellom byggene, og gir adgang til de rommene og funksjonene som kan brukes på tvers av institusjonene og i fritiden. Kafeen på sykehjemmet kan brukes som bydelshus, flerbrukshallen som kino, forsamlingssalen kan leies av foreldre, beboere og pårørende, og lekeplasser kan brukes i fritiden. Utformingen av kvartalet er designet for å gjøre Treklang til et levende lokalmiljø hvor ulike brukere og naboer vil føle tilhørighet og samhold.

Treklang vil underbygge Bærum kommunes klimastrategi som et eksepsjonelt, fremtidsrettet prosjekt med hensyn til miljø, energi og klima. Prosjektet vil fremstå som et eksempel på hva som er mulig å oppnå med dagens kunnskap og teknologi. Som et av pilotprosjektene for Bærum kommunes samarbeidspartner The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN), blir Oksenøya senter en innovasjonsarena og et utprøvingsområde med smart arealbruk, innovative energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt karbonavtrykk. Prosjektets utforming vektlegger grønn mobilitet, med lav P-dekning, og prioritet for fotgjengere og syklister.

Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder ferdigstilles i mai 2022 og skal stå klar til skolestart 2022.

Sykehjemmet ferdigstilles i slutten av 2022 og er klar til innflytning i begynnelsen april 2023.

 

Ferdigstillelse

  1. N/A Konsept
  2. 2. kvartal 2017 Planlegging
  3. 1. kvartal 2019 Gjennomføring
  4. 2. kvartal 2022 Delovertagelse skole og barnehage
  5. 4. kvartal Delovertakelse sykehjem
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Besøksadresse:

Forneburingen 430 / 432 / 434
1364 Fornebu

Oksenøya senter

Relatert lenke

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner