Bærum kommune inviterer til åpen pre-kvalifisering for innendørs kunstprosjekter på Oksenøya senter.

Bærum kommune bygger Oksenøya senter, det første prosjektet der kommunen samlokaliserer skole, barnehage og sykehjem.

Nå inviteres det til åpen prekvalifisering for innendørs kunstprosjekter. Formålet med prekvalifiseringen er først og fremst å finne kandidater til to lukkede konkurranser, men også til direkte innkjøp av eksisterende verk. 

Budsjett: 2 mill. kr til fordeling på 2-3 kunstprosjekter.

Søknadsfrist 1. mai 2020

Les hele utlysningen her (pdf).