Bærum kommune tar inn kvalifiserte lærlinger.

Hvem kan bli lærling?

Du må ha gjennomført og bestått Vg1 og Vg2 innen det faget du ønsker å ta utdanning i.

Hvorfor bli lærling?

De gamle håndverksyrkene har lang tradisjon med fagopplæring. I dag leder opplæringen innen de fleste yrkesfagene fram til fag- eller svennebrev. Et fag- eller svennebrev er en bekreftelse på at du har nødvendige kunnskaper og ferdigheter for utøvelse av faget ditt.
Fagutdanningen leder fram til yrkeskompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring.

Fordelen ved fagopplæring er at arbeidsgiver ofte foretrekker faglærte som har gått som lærlinger fordi:

 • gjennom 2 års læretid får du nødvendig tid til modning
 • du får erfaring i å omsette teori til praksis
 • du lærer om arbeidsrutiner og ansvar
 • du får erfaring i å håndtere vanskelige situasjoner
 • du opparbeider muligheter for referanser som du kan bruke når du søker andre jobber
 • du blir ansett som en godt kvalifisert arbeidstaker med både god teoretisk og praktisk bakgrunn etter gjennomført læretid
 • du får et godt utgangspunkt for videre utdanning

Hvordan bli lærling?

Dersom du ønsker læreplass i Bærum, kan du søke om dette innen ditt fag i Webcruiter. Har du opplæringsrett må du også søke på Vigo.no. Bærum kommune er i dag godkjent lærebedrift i fagene

Bærum kommune er i dag godkjent lærebedrift i fagene

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Helsearbeiderfag
 • Ernæringsskokkfag
 • Kokkfag
 • It-driftsfag
 • Dataelektronikerfag
 • Service- og administrasjonsfag
 • Møbelsnekkerfag

Om oss

FAGO (fagopplæringen) er en avdeling i HR-enheten i Bærum kommune, som har oppgaven med å ta seg av fagopplæringen i kommunen.

Vi administrerer og tilrettelegger i dag all fagopplæring for Bærum kommune, og skal med bakgrunn i Opplæringsloven:

 • Tegne lærekontrakt med, og ta ansvar for lærlingene og organisere opplæringen for disse
 • Tilrettelegge for et godt læringsmiljø i kommunen
 • Videreutvikle samspillet mellom kommunen som lærebedrift og fylkeskommunen.