Bærum kommune tar inn kvalifiserte lærlinger.

Hvem kan bli lærling?

Du må ha gjennomført og bestått Vg1 og Vg2 innen det faget du ønsker å ta utdanning i. 

Hvorfor bli lærling?

De gamle håndverksyrkene har lang tradisjon med fagopplæring. I dag leder opplæringen innen de fleste yrkesfagene fram til fag- eller svennebrev. Et fag- eller svennebrev er en bekreftelse på at du har nødvendige kunnskaper og ferdigheter for utøvelse av faget ditt.

Fagutdanningen leder fram til yrkeskompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring. Fordelen ved fagopplæring er at arbeidsgiver ofte foretrekker faglærte som har gått som lærlinger fordi:

 • gjennom 2 års læretid får du nødvendig tid til modning
 • du får erfaring i å omsette teori til praksis
 • du lærer om arbeidsrutiner og ansvar
 • du får erfaring i å takle vanskelige situasjoner
 • du opparbeider muligheter for referanser som du kan bruke når du søker andre jobber
 • du blir ansett som en godt kvalifisert arbeidstaker med både god teoretisk og praktisk bakgrunn etter gjennomført læretid

Hvordan bli lærling?

Dersom du ønsker lærlingeplass i Bærum, kan du søke via oss. Søknadsskjema finner du nederst på siden.  Du bør også søke på Vigo.

Bærum kommune er i dag godkjent lærebedrift i fagene

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Helsearbeiderfag
 • Snekkerfag
 • Anleggsgartnerfaget
 • Institusjonskokkefag
 • IKT-servicefag
 • Kontor- og administrasjonsfag
 • Bilfag - reparasjon av lette kjøretøy
 • Gjennvinningsfag

Om oss

HR-enheten - fagopplæring er et tjenestested i Bærum kommune, som blant annet har oppgaven med å ta seg av fagopplæringen i kommunen.

Vi administrerer og tilrettelegger i dag på vegne av kommunen ca 65 lærekontrakter og skal med bakgrunn i Opplæringsloven:

 • Tegne lærekontrakt med og ta ansvar for lærlingene og organisereopplæringen for disse
 • Tilrettelegge for et godt læremiljø i kommunen
 • Videreutvikle samspillet mellom kommunen som lærebedrift og videregående skole

Det store valget

Se e-læringsfilmen "Det store valget" som  er en del av undervisningen ved ungdomsskolene i Bærum kommune.