Hovedbilde Yrkesfag - flere unge lærlinger

Bærum kommune tar inn kvalifiserte lærlinger.

Hvem kan bli lærling?

Du må ha gjennomført og bestått Vg1 og Vg2 innen det faget du ønsker å ta utdanning i.

Hvorfor bli lærling?

De gamle håndverksyrkene har lang tradisjon med fagopplæring. I dag leder opplæringen innen de fleste yrkesfagene fram til fag- eller svennebrev. Et fag- eller svennebrev er en bekreftelse på at du har nødvendige kunnskaper og ferdigheter for utøvelse av faget ditt.
Fagutdanningen leder fram til yrkeskompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring.

Fordeler ved å ta fagopplæring:

 • Du blir fagarbeider etter endt utdanning
 • Får en sertifisert yrkeskompetanse som kan brukes resten av livet
 • Kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning
 • Gjennom 2 års læretid får du nyttig erfaring fra arbeidslivet
 • Du lærer å ta ansvar og håndtere utfordrende situasjoner
 • Får en solid «plattform» for videre utdanning, og har alle muligheter åpne

Hvordan bli lærling?

Dersom du ønsker læreplass i Bærum kommune, må du søke om dette innen 1. mars (putt inn lenke til webcruiter). Har du opplæringsrett må du også søke på www.vigo.no

Bærum kommune er godkjent lærebedrift i fagene:

 •  Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Ernæringskokkfaget
 • It-driftsfaget
 • It-utviklerfaget
 • Service- og administrasjonsfaget
 • Møbelsnekkerfaget

Bli bedre kjent med hverdagen som lærling i barne- og ungdomsfag

Bli bedre kjent med hverdagen som lærling innen helsefag