Skole bilde av en lærer

I Bærum kommune er vi opptatt av å sette spor. Vi skal naturligvis sette spor hos elevene våre, vekke lærelysten hos dem og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til.

Vi har i tillegg ambisjoner om å bidra til utviklingen av selve læreryrket. Ved bruk av ny teknologi, endring av læringsmetoder, videreutvikling av relasjonen mellom elev og lærer, lærernes kompetanse og tilpasning til samfunnsutviklingen skal vi stadig bli litt bedre i dag enn i går. Dessuten skal vi bidra med inspirasjon og innspill til andre skoler og lærere som ønsker å utvikle seg.

Ledige stillinger barneskoler

Vil du sette spor hos neste generasjon? Oksenøya barneskole

Er du en lekende, lyttende og lærevillig spesialpedagog? Blommenholm

Lærer - der fremtid skapes, Bekkestua barneskole

Lærer (kontaktlærer), Bekkestua skole

Ledige stillinger ungdomsskoler

 

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole