Skole bilde av en lærer

I Bærum kommune er vi opptatt av å sette spor. Vi skal naturligvis sette spor hos elevene våre, vekke lærelysten hos dem og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til.

Vi har i tillegg ambisjoner om å bidra til utviklingen av selve læreryrket. Ved bruk av ny teknologi, endring av læringsmetoder, videreutvikling av relasjonen mellom elev og lærer, lærernes kompetanse og tilpasning til samfunnsutviklingen skal vi stadig bli litt bedre i dag enn i går. Dessuten skal vi bidra med inspirasjon og innspill til andre skoler og lærere som ønsker å utvikle seg.

Ledige stillinger barneskoler

Er du en lærer som ser, løfter og utfordrer? Kom til oss på Høvik Verk skole

Engasjert kontaktlærer søkes, Tanum skole

Skui skole søker kontaktlærere på 2.trinn og 7.trinn, Skui skole

Spesialpedagog-lærer Jong skole

Er du fleksibel, og har tid, lyst og engasjement til å være tilkallingsvikar, gjerne ved siden av lærerstudier? Emma Hjorth skole

Ledige stillinger ungdomsskoler

Er du opptatt av tverrfaglighet? Ringstabekk skole søker lærere, Ringstabekk ungdomsskole

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole