Enda et skritt fremover

For elever, lærere og bærumsskolen selv gjelder det samme; vi skal utvikle oss videre. Selv om vi ligger godt an, har vi ingen planer om å stå på stedet hvil. Ved bruk av ny teknologi, endring av læringsmetoder, videreutvikling av relasjonen mellom elev og lærer, lærernes kompetanse og tilpasning til samfunnsutviklingen skal vi stadig bli litt bedre i dag enn i går. Kun på den måten kan vi fortsatt være en relevant samfunnsaktør. Vi håper du har lyst til å være med.

Ledige stillinger

Å sikre digital utvikling

For elevene i bærumsskolen skal digitaliseringen av samfunnet være en integrert del av skolehverdagen. Derfor er det en bred satsing på nettbrett 1:1. En digital skolehverdag handler dog om mye mer enn teknologi. Solide relasjoner mellom lærere og elever er plattformen, som gir mange nye muligheter for læring tilpasset den enkelte elev.

Jeg vil vite mer

Nødvendig støtte

Bærum kommune har over år hatt en tydelig plan for skolesatsingen. Ledelse tett på i hvert ledd er også en suksessfaktor. Både lærere, skoleledere og elever skal oppleve seg sett og hørt. Positive forventninger, støtte og utviklingsmuligheter skal kjennetegne vår organisasjon.

Handlingsplan og strategier

Et nytt steg på karrierestigen

Å ta steget opp til å bli enten avdelingsleder eller rektor er i bunn og grunn å ta ansvar; økt ansvar for både lærere, elever, skolen og din egen utvikling.

Møt våre lærere

Alle skolene i Bærum

Her finner du en oversikt over alle skolene i Bærum.

Finn din skole her