Skole bilde av en lærer

I Bærum kommune er vi opptatt av å sette spor. Vi skal naturligvis sette spor hos elevene våre, vekke lærelysten hos dem og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til.

Vi har i tillegg ambisjoner om å bidra til utviklingen av selve læreryrket. Ved bruk av ny teknologi, endring av læringsmetoder, videreutvikling av relasjonen mellom elev og lærer, lærernes kompetanse og tilpasning til samfunnsutviklingen skal vi stadig bli litt bedre i dag enn i går. Dessuten skal vi bidra med inspirasjon og innspill til andre skoler og lærere som ønsker å utvikle seg.

Hvorfor jobbe som lærer i Bærum - presentasjon (pdf)

Ledige stillinger barneskoler

Er du vår nye helsefagarbeider på en av Haug skole sine utegrupper? Haug skole og ressurssenter

Dyktig og trygg lærer søkes, Anna Krefting skole

Tanum skole - den lille skolen med det store hjertet, Tanum skole

Ledige stillinger ungdomsskoler

Vil du sette spor hos neste generasjon? Hauger ungdomsskole

Lærer, Eineåsen skole

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole