Skole bilde av en lærer

I Bærum kommune er vi opptatt av å sette spor. Vi skal naturligvis sette spor hos elevene våre, vekke lærelysten hos dem og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til.

Vi har i tillegg ambisjoner om å bidra til utviklingen av selve læreryrket. Ved bruk av ny teknologi, endring av læringsmetoder, videreutvikling av relasjonen mellom elev og lærer, lærernes kompetanse og tilpasning til samfunnsutviklingen skal vi stadig bli litt bedre i dag enn i går. Dessuten skal vi bidra med inspirasjon og innspill til andre skoler og lærere som ønsker å utvikle seg.

Hvorfor jobbe som lærer i Bærum:

 • Digital satsning
 • Læringsbrett i tillegg til trykte læreverk
 • Tillegg for å jobbe som kontaktlærer på småtrinnet:
  • 20 000 kr for 1. trinn
  • 15 000 kr for 2. trinn
  • 10 000 kr for 3. trinn
  • 5 000 for 4. trinn
 • Mulighet for billig leie på leiligheter for ansatte under 35 år.
 • Rask transport og gode bussforbindelser
 • Nettverk for nyutdannede i sitt 1. og 2. år i jobb
 • Tilbud om kurs og nettverk innenfor flere fagområder på tvers av skoler.

I kursportalen kan du se en oversikt over alle kurstilbudene

Se vedlagte lenke for informasjon om pensjonsordningen, samt øvrige tjenester til hjelp for planlegging av pensjonstilværelsen.

Hvorfor jobbe som lærer i Bærum - presentasjon (pdf)

Ledige stillinger barneskoler

Lærer til barnetrinnet, Rykkinn skole

Ledige stillinger ungdomsskoler

Ringstabekk skole søker kroppsøvingslærer

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole