Barnehagebilde - ansatt med barnehage i kontur

Barndommens vidunderlige verden

I barnehagene våre i Bærum vil vi støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og vi ser på barnehagen som en arena hvor leken er et bærende element i hverdagen. Relasjonene som oppstår i aktivitetene i barnehagen er en forutsetning for gode opplevelser både her og nå og senere i livet. Ikke minst har de en avgjørende betydning for hvordan barna takler barndom og skolegang.

 

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Åsterud barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Ås barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Østerås barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Valler barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Toppenhaug barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Ståvi barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Storøya barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Stabekk barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Sleiverudåsen barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Skogveien barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Plahtejordet barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Nansenparken barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Nadderudskogen barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Lommedalen barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Lillehagen barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Kolsås barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Jongskollen barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg?  Jarenga barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Høvik barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Hundsund barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Hosle barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Helset barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Haslum barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Gullhaug barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Grini barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Grav barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Gommerud barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Glitre barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Glitre barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Forneburingen barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Eikelia barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Dønski barnehage

Vil du være med på barnehagelaget og jobbe når det passer deg? Berger barnehage

Bli med og sett spor

Ledige stillinger