Barnehagebilde - ansatt med barnehage i kontur

Barndommens vidunderlige verden

I barnehagene våre i Bærum vil vi støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og vi ser på barnehagen som en arena hvor leken er et bærende element i hverdagen. Relasjonene som oppstår i aktivitetene i barnehagen er en forutsetning for gode opplevelser både her og nå og senere i livet. Ikke minst har de en avgjørende betydning for hvordan barna takler barndom og skolegang.

Ledige stillinger 

Er du vår nye assistent/fagarbeider som vil gi barn læring gjennom lek? Grini barnehage

Vil du bli pedagogisk leder i Toppenhaug barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling! Toppenhaug barnehage

Vil du bli pedagogisk leder i Emma Hjorth barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling! Emma Hjorth barnehage

Vil du bli pedagogisk leder i Emma Hjorth barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling! Emma Hjorth barnehage

Veldrevet barnehage i landlige omgivelser nær Oslo søker pedagoger, Hundsund barnehage

Pedagogisk leder i Berger barnehage

Bli med og sett spor