Barnehagebilde - ansatt med barnehage i kontur

Barndommens vidunderlige verden

I barnehagene våre i Bærum vil vi støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og vi ser på barnehagen som en arena hvor leken er et bærende element i hverdagen. Relasjonene som oppstår i aktivitetene i barnehagen er en forutsetning for gode opplevelser både her og nå og senere i livet. Ikke minst har de en avgjørende betydning for hvordan barna takler barndom og skolegang.

Ledige stillinger

Pedagogisk leder RING OSS Hundsund barnehage

Bli vår nye kollega! Gi små barn store muligheter som pedagogisk leder i Grini barnehage, Grini barnehage

Er du en pedagog som vil leke, lede og sette barnets behov først? Helset barnehage

Pedagogisk leder, Jarenga barnehage

Bli en del av vårt pedagogiske lederteam! Hosle barnehage

Plahtejordet barnehage søker 2 pedagoger. Er du engasjert og vil bli med oss å sette spor? Plahtejordet barnehage

Dønski barnehage søker pedagogisk leder som vil være TETT PÅ og er opptatt av å jobbe på lag! Dønski barnehage

Eikelia barnehage søker pedagogisk leder, Eikelia barnehage

Lyst til å jobbe i en kommune som setter de små veldig høyt? Grav barnehage

Bli med og sett spor

Bli med og sett spor