Barnehagebilde - ansatt med barnehage i kontur

Barndommens vidunderlige verden

I barnehagene våre i Bærum vil vi støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og vi ser på barnehagen som en arena hvor leken er et bærende element i hverdagen. Relasjonene som oppstår i aktivitetene i barnehagen er en forutsetning for gode opplevelser både her og nå og senere i livet. Ikke minst har de en avgjørende betydning for hvordan barna takler barndom og skolegang.

Ledige stillinger 

Er du en sosial, nysgjerrig og selvstendig pedagog som er opptatt av barnehagefaget? Hosle barnehage

Vil du bli vår nye pedagog i Nansenparken barnehage? Søk da vel! Nansenparken barnehage

Vil du bli pedagogisk leder i nye, flotte Gullhaug barnehage? Gullhaug barnehage

Vil du bli pedagogisk leder i Gommerud barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling! Gommerud barnehage

Ønsker du å spille en viktig rolle for barns utvikling? Oksenøya barnehage

Bli med og sett spor