Barnehagebilde - ansatt med barnehage i kontur

Barndommens vidunderlige verden

I barnehagene våre i Bærum vil vi støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og vi ser på barnehagen som en arena hvor leken er et bærende element i hverdagen. Relasjonene som oppstår i aktivitetene i barnehagen er en forutsetning for gode opplevelser både her og nå og senere i livet. Ikke minst har de en avgjørende betydning for hvordan barna takler barndom og skolegang.

 

Ledige stillinger barnehage

Pedagogiske ledere i Forneburingen barnehage

Pedagogisk leder i Helset barnehage

Pedagogisk leder i Høvik barnehage

Pedagogiske ledere til ny barnehage, Jarenga barnehage

Pedagogisk leder i Jongskollen barnehage

Pedagogisk leder i Nadderudskogen barnehage

Pedagogisk leder i Nansenparken barnehage

Pedagogisk leder i Storøya barnehage

Pedagogisk leder i Ståvi barnehage

Pedagogisk leder i Ås barnehage

Bli med og sett spor

Ledige stillinger