Barnehagebilde - ansatt med barnehage i kontur

Barndommens vidunderlige verden

I barnehagene våre i Bærum vil vi støtte barnas lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og vi ser på barnehagen som en arena hvor leken er et bærende element i hverdagen. Relasjonene som oppstår i aktivitetene i barnehagen er en forutsetning for gode opplevelser både her og nå og senere i livet. Ikke minst har de en avgjørende betydning for hvordan barna takler barndom og skolegang.

Ledige stillinger

Lyst til å jobbe i en kommune som setter de små veldig høyt? Storøya barnehage

Vil du bli pedagogisk leder i Helset barnehage? Vi søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling! Helset barnehage

Bli vår nye kollega! Gi små barn store muligheter som pedagogisk leder i Briskehaugen, Grini barnehage

Vi søker en reflektert og engasjert pedagogisk leder til småbarnsteamet vårt, Hosle barnehage

Vil du bli med på laget? Vi trenger deg! Nansenparken barnehage

Vil du bli pedagogisk leder i Ås barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling! Ås barnehage

Bli med og sett spor

Bli med og sett spor