Hovedutvalg for oppvekst og utdanning i Bærum kommune vedtok 16. april 2024 at Skolebehovsanalyse 2024-2043 skal legges ut på høring.

Formålet med skolebehovsanalysen er å presentere kommunens behov for skoleplasser i et gitt tidsperspektiv. Videre skal analysen peke på mulige løsningsskisser der det er hensiktsmessig, og identifisere videre utredningsbehov slik at kommunen har et riktig antall skoleplasser.

Høringsbrev-Skolebehovsanalysen 2024 - 2043

Skolebehovsanalyse 2024-2043

Høringssvar sendes til:

post@baerum.kommune.no. Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Skolebehovsanalyse 2024-2043, navn på avsender, arkivsak 24/3355».

Eventuelle spørsmål knyttet til høringen kan rettes til atle.thorud@baerum.kommune.no

Frist for å gi høringsinnspill er 12. juni 2024.

I forbindelse med den politiske behandlingen vil det bli gjennomført høringsmøte. Dato for dette vil fastsettes senere.