Her vil du finne varsel om oppstart forhandling om utbyggingsavtaler, avtaler til offentlig ettersyn med frist for innspill og inngåtte utbyggingsavtaler.

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Sandvika sentrum øst – Utbyggingsavtale Helgerudgården/Kredittkassegården til offentlig ettersyn Annonse Utbyggingsavtale - signert utbygger

Vedlegg 1 - Områdereguleringsplan - plankart

Vedlegg 2 - Reguleringsbestemmelser for Sandvika sentrum øst - områderegulering

Vedlegg 3 - VPOR Sandvika sentrum øst

Vedlegg 4 - Sandvika sentrum øst UBT1 - Kostnader og økonomisk usikkerhetsanalyse

Vedlegg 7 - Beregning av anleggsbidrag og kontantbidrag
12. april
Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale på Bekkestua – Gamle Ringeriksvei 30 Gamle Ringeriksvei 30 som omfatter gnr. 17, bnr. 49 og 67 Annonse    
Bekkestua - Kleivveien Nord
Gamle Ringeriksvei 27, 29, 31, Bekkestuaveien 20, Kleivveien 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 5b, 5c, 6a, 6b, 8.
Annonse    
Sandvika - Skytterdalen 2-4 Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45/188 Annonse