Her vil du finne varsel om oppstart forhandling om utbyggingsavtaler, avtaler til offentlig ettersyn med frist for innspill og inngåtte utbyggingsavtaler.

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Det er nå høring på fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Bærum kommune og:

  • Kleivveien utvikling AS - reguleringsplan for Kleivveien nord
  • Bekkestua Syd III AS for Gamle Ringeriksvei 30 

Det varsles også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler med Bekkestua utvikling AS for felt B1 innenfor reguleringsplan for Bekkestua Sør. Se dokumentene i saken.

 

 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale på Bekkestua – Gamle Ringeriksvei 30 Gamle Ringeriksvei 30 som omfatter gnr. 17, bnr. 49 og 67 Annonse    
Bekkestua - Kleivveien Nord
Gamle Ringeriksvei 27, 29, 31, Bekkestuaveien 20, Kleivveien 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 5b, 5c, 6a, 6b, 8.
Annonse    
Sandvika - Skytterdalen 2-4 Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45/188 Annonse