Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

 

 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Bekkestua - Kleivveien Nord
Gamle Ringeriksvei 27, 29, 31, Bekkestuaveien 20, Kleivveien 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 5b, 5c, 6a, 6b, 8.
Annonse    
Sandvika - Skytterdalen 2-4 Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45/188 Annonse