Her finner du priser, skjema og lenker som gjelder gravplass og gravstell i Bærum kommune. Du finner også nyttige lenker til gjeldende lovverk og annen offentlig informasjon om dødsfall, arv, gravferd og askespredning.

Skjema som gjelder gravplass og gravstell i Bærum kommune

Prisliste gravplassavdelingen

Priser 2023
Gravbeplantning og stell pris
Gravstell (stell, luking, vanning juni - september) 934
Gravstell med sommerblomster (inkludert stell, luking, vanning juni - september) 1 286
Høstlyng, per stykk 175
Krans til allehelgensdag (mosekrans) eller krans til jul (barkrans) 287
Utleie av undervanningskasse 621

 

Priser 2023
Feste/leie av grav pris
Festeavgift - ordinær kiste- /urnegrav, per grav per år 380
Festeavgift - ordinær grav i 10 år 3 800
Festeavgift - dobbel kistegrav i 10 år 7 600
Priser 2023
Haslum krematorium - leie av seremonirom pris
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser 794
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser 1 588
Leie av seremonilokaler - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser 1 907
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser 3 815
   

 

Priser 2023
Kremasjon pris
Kremasjonsavgift - avdød fra Bærum 2 856
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter - avdød fra Bærum 1 428
Salg av urne ved kremasjon 250
Forsendelse av urne innenlands 701
Overføring av aske til godkjent urne (urne er ikke inkludert) 711
Priser 2023
Navnet minnelund pris
Navneplate
(Steinsskogen og Lommedalen)
1 881
Inskripsjon på navneplate
(Steinsskogen og Lommedalen)
1 715
Inskripsjon på fellesminnesmerke i stein (Tanum) 7 136
Engangsavgift for minnelund enkel grav (20 år) (Steinsskogen, Lommedalen, Tanum, *Lilleøya) 2 490
Engangsavgift for minnelund grav med 2 plasser (20 år)
(Steinsskogen, Lommedalen, *Lilleøya)
4 980
*Navneplaten på Lilleøya bestilles fra selvvalgt leverandør.  

 

Priser 2023
Ordinær grav med felles gravminne pris
Navneplate, per stykk 1 881
Inskripsjon på navneplate 1 715
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 år 31 710
SUM ved første gravlegging 35 306

 

Priser 2023
Gravminne pris
Gravminne i stein ferdig montert (Lommedalen) 7 381
Priser 2023
Når avdøde var bosatt utenfor Bærum kommune pris
Leie av seremonilokaler - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser 1 907
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser 3 815
Kremasjonsavgift - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Kremasjonsavgift - gjelder avdød fra annen kommune 6 418
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter - gjelder avdød fra annen kommune 3 209
Gravlegging - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Urnegravlegging 1 830
Kistegravlegging 6 833
Ved ny grav betales avgift som ved feste av grav, ut fredningstiden (20 år) pris etter gravtype

 

Nyttige lenker

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

Kaia Gunby Berger

Avdelingsleder Gravplassforvaltningen

Tlf: 67 50 40 50

Eva Marie Larsen

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Runa Willumsen Flugstad

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Jens Krag

Fagkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Postadresse:

Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika