Bærum kommune har to livssynsåpne seremonilokaler: Store og lille seremonirom ved Haslum krematorium. Begge har inngang fra Kirkeveien. Se priser for leie av seremonirom på prisliste for kommunale tjenester.  Seremonirommene er trosnøytrale.

Oversiktskart Haslum krematorium og kirkegård (pdf)

Nøkkelinformasjon

 • Store seremonirom har 225 sitteplasser og 250 ståplasser
 • Lille seremonirom har 60 sitteplasser og 60 ståplasser
 • Steinbelagte gulv
 • Orgel og piano
 • Musikkanlegg
 • Teleslynge

I tilknytning til krematoriet er det parkeringsplass til ca 100 biler, og det er gode bussforbindelser med busstopp rett i nærheten.

Seremonitider

 • Kl 10 - Lille seremonirom
 • Kl 11.30 - Store seremonirom
 • Kl 13 - Lille seremonirom
 • Kl 14.30 - Store seremonirom

Kontaktinformasjon:

Den som er ansvarlig for gravferden vil få tilsendt informasjon om urnegravlegging når urnen er klar, og kan da kontakte Haslum krematorium på telefon 67 50 45 50 (kl. 9-14) for å avtale en tid for urnegravlegging.

Vi anbefaler at gravferdsansvarlig tar kontakt med oss så raskt som mulig for å få ønsket dag, senest 2 uker før ønsket dato.  Ved stor pågang kan neste ledige time være lenger fram i tid. 

Urner settes ned hele året, men med noen begrensninger. Det er ingen urnenedsettelser i romjulen, påskeuken eller i sommerukene 29-30. Det settes som regel ikke ned urner på minnelund i vinterhalvåret. 

Gravplassene har faste dager og tider for urnegravlegging. Der ikke annet er angitt, kan urner settes ned mellom kl. 1200 – 1400.

Det tas forbehold om endringer.

 • Haslum kirkegård - torsdager hele året
  Samt tirsdager fra 15. april – 15. desember.
 • Bryn kirkegård - torsdager hele året
  Samt mandager fra 15. april – 15. desember
 • Tanum kirkegård - fredager hele året
  Siste tid er kl. 13:30.
 • Steinskogen gravlund - onsdager hele året
  Samt tirsdager fra 15. april – 15. desember
 • Lommedalen gravlund - fredager i oddetallsuker fra 15. april – 15. desember.
  Siste tid er kl. 13:30. Vinterstengt.
 • Lilleøya gravlund - torsdager i oddetallsuker hele året
  Tidspunkter fra kl. 12.30 - 14.00

Urnen skal gravlegges innen 6 måneder fra dødsdatoen.

Dersom avdøde ikke var bosatt i Bærum, tilkommer avgift for urnegravlegging.

Haslum krematorium har telefontid mellom 09.00 - 14.00, telefon 67 50 45 50 eller e-post: post.krematoriet@baerum.kommune.no

Hvordan foregår en urnegravlegging?

Det er viktig at gravleggingsfølge møter på avtalt sted og tid. Ved oppmøte skal den ansvarlige presentere seg for gravplassens representant som har med seg urnen i en urnekasse. Den ansvarlige blir vist urnen og bekrefter at navnet som står på urnen er riktig. Gravfølget kan velge å delta ved å senke urnen, si noen ord eller dekke urnen med jord.

Det er gravplassens representant som sørger for at graven lukkes. Når graven er lukket kan det plantes eller settes blomster i plantebedet. Gravleggingen tar normalt cirka 10 minutter.

Må man delta ved urnegravleggingen?

Deltagelse ved gravlegging av urnen er valgfritt. Det er gravplassbetjeningen som sørger for det praktiske rundt gravleggingen. Hvis du ikke ønsker eller ikke kan delta, kan urnen gravlegges i stillhet. Du kan be om bekreftelse når urnen er gravlagt.

Urnegravlegging kan også skje med enkel seremoni. Eventuell medvirkning fra et tros- eller livssynssamfunn må du ordne selv, men vi ber om at du gir beskjed om dette ved bestilling av gravleggingen.

Urnen kan sendes til et annet sted i Norge etter skriftlig bekreftelse fra den gravplassforvaltning hvor urnen skal gravlegges. Bekreftelsen sendes til Haslum krematorium. Kostnad ved eventuell urneforsendelse vil bli fakturert gravferdsansvarlig etter gjeldende satser. Dersom du ønsker å frakte urnen selv, ta kontakt med Haslum krematorium.

Hvis urnen skal bringes til utlandet, må du ta kontakt med Haslum krematorium for nærmere avtale og mer informasjon om dette. Du må selv undersøke gjeldende regelverk med konsulat eller ambassade for det land urnen skal bringes til.

Som et alternativ til grav på en gravplass, kan Statsforvalteren gi tillatelse til sjøsenking eller askespredning i naturen.
Søknaden sendes til Statsforvalteren i det fylket spredningen skal skje. Når tillatelsen fra Statsforvalteren foreligger, må du kontakte Haslum krematorium for å avtale tidspunkt for utlevering av urnen. Frist for askespredning er senest 6 måneder etter dødsfallet.

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Telefon

67 50 45 50

Besøksadresse

Gamle Ringeriksvei 88
1356 Bekkestua

Reise til Haslum krematorium

  Reise fra Haslum krematorium