Hvilken type grav ønsker du å velge og på hvilken av kirkegårdene eller gravplassene i Bærum finner du denne typen grav.

Dette er et tilbud om en grav uten navn eller noen form for forpliktelse eller ansvar i ettertid. Graven har plass til kun en urne. Det er ikke tillatt å få påført navn på et gravminne på et senere tidspunkt. Da graven ikke er anonym kan de etterlatte velge å være tilstede ved gravleggingen.

Finnes på: Bryn kirkegård, Steinsskogen gravlund, Lilleøya gravlund og Lommedalen gravlund.

Dette er et tilbud om en grav å gå til som ikke krever stell eller forpliktelser. De etterlatte kan velge å være tilstede ved gravleggingen. Gravene ligger på et samlet felt og er tilknyttet et fellesminnesmerke hvor navn til avdøde kan inngraveres i stein eller på en navneplate. Gravplassforvaltningen sørger for fellesbeplantning og besøkende kan sette gravlys eller vase med avskårne blomster på anvist sted. Det tilbys grav med en eller to urneplasser. På navnet minnelund er det ikke anledning til å sette opp eget gravminne på den enkelte grav.

Urnegrav med to plasser (livsledsager)

Har plass til to urner. Graven må ha en gravansvarlig som har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i plass nummer to.

Gravansvarlig:

 • må betale for navneplate, inskripsjon og leie av plass på fellesminnesmerke
 • kan betale for at navneplaten blir stående inntil 20 år etter fredningstidens utløp

Finnes på: Lommedalen, Lilleøya og Steinsskogen gravlund.

Enkel urnegrav:

Har plass til en urne. Det er ikke mulig å feste graven etter fredningstidens utløp.

Finnes på: Tanum kirkegård, Steinsskogen gravlund, Lilleøya gravlund og Lommedalen gravlund.

På Tanum kirkegård må gravansvarlig:

 • betale for inskripsjon som blir stående i 40 år, leie av plass på fellesminnesmerke og andel i fellesbeplantningen

På Lommedalen og Steinsskogen gravlund må gravansvarlig:

 • betale for navneplate, inskripsjon og leie av plass på fellesminnesmerke og andel i fellesbeplantningen
 • etter fredningstiden utløp, kan det betales for at navneplaten blir stående ytterligere 20 år

På Lilleøya gravlund må ansvarlig:

 • bestille navneplate fra selvvalgt leverandør
 • velger selv utseende og utforming på navneplaten, innenfor gitte mål. Navnepåføringen er variert og personlig. 
 • betale for leie av plass på minnesmerke i 20 år, enten for plass til 1 eller 2 navneplater
 • navn og dato på den gravlagte kan bli stående inntil 60 år mot betaling

Har 4 plasser og kan etableres som familiegrav. Etter 20 år kan den festes videre og brukes av flere generasjoner:

Ordinær urnegrav med selvvalgt gravminne:

Gravansvarlig kan velge:

 • å forsyne graven med gravminne (søknadspliktig).
 • å beplante gravbedet.
 • å bestille gravstell utført av kommunen.

finnes på: alle gravplassene unntatt Lommedalen

Har 4 plasser og kan etableres som familiegrav. Etter 20 år kan den festes videre og brukes av flere generasjoner:

Her er det fire ordinære urnegraver som er tilknyttet ett felles gravminne. Hver grav disponerer en side av gravminnet som har plass til fire navneplate. Dette tilbudet kombinerer en tradisjonell familiegrav med en grav som er lettstelt, da gravplassforvaltningen er ansvarlig for beplantning og stell av graven.

Gravansvarlig må betale for:

Navneplater og inskripsjon av avdødes navn og eventuelt symbol og minneordandel i felles beplantning for hele frednings/feste perioden.

Finnes på: Bryn kirkegård og Steinsskogen gravlund

Har 4 plasser og kan etableres som familiegrav. Etter 20 år kan den festes videre og brukes av flere generasjoner:

Ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne:

På Lommedalen gravlund tilbys det ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne. Her er det ikke anledning til å plante på graven, men mulig å sette gravlys eller vase med avskårne blomster på anvist sted.

gravansvarlig kan velge:

 • mellom hvit, grå eller mørkgrå/svart stein med polert eller flammet på overflaten

gravansvarlig må betale for:

 • ferdig montert gravminne, og må selv ordne og dekke kostnader til inngravering av navn og eventuelt dekor

En kistegrav har plass til én kiste. Graven kan benyttes til en ny kistegravlegging etter det har gått minst 20 år. I noen tilfeller kan det ta lengre tid. Graven kan etter fredningstidens utløp som regel festes videre mot betaling.

Dersom familien allerede har en grav, kan denne brukes hvis det er ledig plass i graven. Før gravleggingen kan finne sted må ansvarlig for graven gi sin fullmakt.

Ved tildeling av grav kan det reserveres en tilleggsgrav til gjenlevende livsledsager som også ønsker kistegravlegging. Det må betales festeavgift fra begravelsesåret for den graven som reserveres.

Bærum kommune har anlagt gravfelt med geografisk retning som er egnet til muslimsk gravlegging på Haslum kirkegård og Steinsskogen gravlund.

Gravtyper - lenker og dokumenter

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

Even Frogh

Avdelingsleder for gravplassene og krematoriet

Tlf: 67 50 40 50

Eva Marie Larsen

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Runa Willumsen Flugstad

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Jens Krag

Fagkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Postadresse:

Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika