Nøkkelinformasjon

Strand barnehage

Strandalleen 59, 1368 STABEKK

Telefon: 67 58 10 40

5,6

 • 27% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 55% annen bakgrunn
 • 18% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,3 m2

 • Ute og inne miljø 4,5
 • Barnets utvikling 4,9
 • Barnets trivsel 4,9
 • Informasjon 5
 • Tilfredshet 5
 • Antall besvarte 36
 • Svarprosent 75%