Nøkkelinformasjon

Strand barnehage

Strandalleen 59, 1368 STABEKK

Telefon: 67 58 10 40

5,3

 • 35% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 57% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,3 m2

 • Ute og inne miljø 4,6
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,6
 • Tilfredshet 4,9
 • Antall besvarte 32
 • Svarprosent 67%