Barna i Østerås barnehage lager kjøkkenhage. Følg bloggen vår på www.kjokkenhage.blogg.no

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

cecilie.intelhus@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eiksveien 104
1361 ØSTERÅS

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Østerås barnehage åpnet høsten 2008 og ligger sentralt til ved T-banen på Østerås. Nærmeste nabo er Østerås ungdomsskole. Vi har et godt samarbeid med skolen til gjensidig glede for begge parter. Det er mange fine turmuligheter i nærmiljøet. Skog, bekk og ”park” i kort avstand fra barnehagen.

Barnehagen er en blanding av tradisjonelle barnegrupper og base;
Oransje, Indigo, Grønn, Turkis, Lilla og Gul. Store barnegrupper krever oversikt. God organisering og voksnes tilstedeværelse er nøkkelen til en god hverdag for små og store. Vi vektlegger at barna skal ha gruppetilhørighet og faste voksne som har ansvar for ”sin” avdeling/gruppe.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Cecilie Intelhus, tlf. 67 50 74 81/997 28 239 

Avdelingsleder
Marit Bergem Thorbjørnsen, tlf. 67 50 74 82

Avdelinger

Indigo tlf. 482 57 235
Oransje tlf. 900 17 831
Grønn tlf. 482 43 894
Lilla  tlf. 482 51 682
Gul tlf. 482 88 556
Turkis tlf. 476 30 122

Avdeling Ovenbakken

Tlf. 932 27 380

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Østerås barnehage er kostpenger satt til kr 200,- pr. mnd. Barna har med matpakker tre dager i uken. Kostpenger dekker melk til måltidene og smøremåltid med brød og tradisjonelt pålegg to dager i uken, onsdager og fredager. Juli er en betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan, måltider i barnehagen side 18, og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnende føringer.

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Lenker og dokumenter