Velkommen til Østerås barnehage

Østerås barnehage åpnet høsten 2008 og ligger sentralt til ved T-banen på Østerås. Nærmeste nabo er Østerås ungdomsskole. Vi har et godt samarbeid med skolen til gjensidig glede for begge parter. Det er mange fine turmuligheter i nærmiljøet. Skog, bekk og «park» i kort avstand fra barnehagen. Barnehagen har egen kjøkkenhage.

Barnehagen er en blanding av tradisjonelle barnegrupper og base;
Oransje, Indigo, Grønn, Turkis, Lilla og Gul. Store barnegrupper krever oversikt. God organisering og voksnes tilstedeværelse er nøkkelen til en god hverdag for små og store. Vi vektlegger at barna skal ha gruppetilhørighet og faste voksne som har ansvar for «sin» avdeling/gruppe.

Søker du barnehageplass fra august 2021?

På grunn av pandemien har vi i år ikke mulighet til å arrangere åpen dag. Vi minner om søknadsfristen til hovedopptaket 1. mars.

Nye Østerås barnehage

Det er prosjektert ny barnehage som skal bygges på tomten til nåværende Fururabben barnehage. Nye Østerås barnehage skal erstatte Østerås midlertidige barnehage.

Det vil si at avd. Fururabben barnehage skal inn i midlertidige lokaler fra byggestart høst 2022 til tiden er klar for innflytting i Nye Østerås barnehage, estimert januar 2024.

Det er etter planen tenkt at Østerås barnehage, avdeling Fururabben skal i erstatningslokaler i Eiksveien 73, tidligere Østerås bo og behandlingssenter, lokalene bygges om til dette formålet.

For øvrige spørsmål

E-post: cecilie.intelhus@baerum.kommune.no

Tlf: 997 28 239 eller 928 82 145

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder

Cecilie Intelhus, tlf. 67 50 74 81/997 28 239 

Avdelingsleder

Marit Bergem Thorbjørnsen, tlf. 67 50 74 82

Avdelinger

Indigo tlf. 482 57 235
Oransje tlf. 900 17 831
Grønn tlf. 482 43 894
Lilla  tlf. 482 51 682
Gul tlf. 482 88 556
Turkis tlf. 476 30 122

Avdeling Ovenbakken

Tlf. 932 27 380

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I Østerås barnehage er kostpenger satt til kr 200,- pr. mnd. Barna har med matpakker tre dager i uken. Kostpenger dekker melk til måltidene og smøremåltid med brød og tradisjonelt pålegg to dager i uken, onsdager og fredager. Juli er en betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan, måltider i barnehagen side 18, og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnende føringer.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

cecilie.intelhus@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eiksveien 104
1361 ØSTERÅS

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Østerås barnehage

  Reise fra Østerås barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no