Besøksdag for nye søkere: Vi inviterer til besøksdag for nye søkere onsdag 14. februar 2024, kl. 09:00 – 10:30. Agenda: Orientering om barnehagen, Svar på spørsmål, Omvisning

Velkommen til Østerås barnehage

Østerås barnehage åpnet høsten 2008 og ligger sentralt til ved T-banen på Østerås. Nærmeste nabo er Østerås ungdomsskole. Vi har et godt samarbeid med skolen til gjensidig glede for begge parter. Det er mange fine turmuligheter i nærmiljøet. Skog, bekk og «park» i kort avstand fra barnehagen. Barnehagen har egen kjøkkenhage.

Barnehagen er en blanding av tradisjonelle barnegrupper og base;
Oransje, Indigo, Grønn, Turkis, Lilla og Gul. Store barnegrupper krever oversikt. God organisering og voksnes tilstedeværelse er nøkkelen til en god hverdag for små og store. Vi vektlegger at barna skal ha gruppetilhørighet og faste voksne som har ansvar for «sin» avdeling/gruppe.

Nye Østerås barnehage

Det er nå prosjektert å bygge om Eiksveien 73, tidligere Østerås bo- og behandlingssenter til Nye Østerås barnehage. Nye Østerås barnehage skal stå ferdig høst 2026.

For øvrige spørsmål

Tjenesteleder:

Cecilie Intelhus

E-post: cecilie.intelhus@baerum.kommune.no

Telefon: 997 28 239

Avdelingsleder

Tina Mølsted Schibsbye, telefon: 452 44 847 - e-postadresse: tina.schibsbye@baerum.kommune.no

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Avdelingsleder

Tina Mølsted Schibsbye, telefon: 452 44 847 - e-postadresse: tina.schibsbye@baerum.kommune.no

Avdelinger

Indigo tlf. 482 57 235
Oransje tlf. 900 17 831
Grønn tlf. 482 43 894
Lilla tlf. 482 51 682
Gul tlf. 482 88 556
Turkis tlf. 476 30 122

Avdeling Ovenbakken

Tlf. 932 27 380

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

I Østerås barnehage er kostpenger satt til kr 200,- pr. mnd. Barna har med matpakker tre dager i uken. Kostpenger dekker melk til måltidene og smøremåltid med brød og tradisjonelt pålegg to dager i uken, onsdager og fredager. Juli er en betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan, og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnende føringer.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

cecilie.intelhus@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eiksveien 104
1361 ØSTERÅS

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Østerås barnehage

  Reise fra Østerås barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no