Østerås barnehage

Eiksveien 104, 1361 ØSTERÅS

5,4

 • 40% barnehagelærer
 • 25% barne- og ungdomsarbeider
 • 20% annen bakgrunn
 • 4% annen høyere utdanning
 • 8% annen fagutdanning

5,2 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,1
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 56
 • Svarprosent 45%