Velkommen til Skogveien barnehage 

Skogveien barnehage ligger i Skogtunet 2, et etablert boligområde på Stabekk.

I tillegg til lekeplassen vår har vi tilgang til en lekepark rett over gaten. Noen minutters gange unna ligger Skallumskogen og Krokvolden lekeplass, som benyttes hele året. Stabekk gård med hester og høner, ligger en kort spasertur unna. Ved lengere turer benytter vi buss fra Skallum holdeplass, eller T-banen fra Bekkestua.

Vår visjon:

«Vi lar barneblikket vise vei».

 • Vi har faglig og daglig fokus på barns medvirkning, på samspillet som oppstår mellom barn og mellom barn og voksne, og på lekens betydning for alle sider av barns utvikling og læring.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 avdelinger
 • 12–15 årsverk
 • Barn fra 1–6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Toril Mørk, tlf.: 48 11 16 34 

E-post: skogveien.barnehage@baerum.kommune.no

avdeling telefon
Skogtunet har rundt 70 barn i alderen 1-6 år  
Bjerk 948 24 207
Furu 948 57 931
Gran 948 58 395
Eik 948 53 657

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I Skogveien barnehage er kostpenger satt til 330 kr. Kostpengene dekker melk til alle måltider og varmmat som blir levert fra Barnehagematen.no to dager pr uke. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

toril.mork@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skogtunet 2
1369 STABEKK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Skogveien barnehage

  Reise fra Skogveien barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no