Skogveien barnehage

Skogtunet 2, 1369 STABEKK

5,6

 • 43% barnehagelærer
 • 12% barne- og ungdomsarbeider
 • 46% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

9,4 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,5
 • Barnets trivsel 4,4
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 26
 • Svarprosent 63%