Velkommen til Jongskollen barnehage

Jongskollen barnehage er en barnehage med 8 avdelinger fordelt på 3 fløyer. Barnehagen ble i sin tid bygget som en åpen barnehage, men driftes i dag som en avdelingsbarnehage.

Barnehagen ligger flott til på Jong med gangavstand til Sandvika og Kalvøya. Nærmeste nabo er Jong skole hvor vi blant annet får benytte oss av gymsal, lekeplass og fotball bane (skøytebane om vinteren). Vi har et flott uteområde hvor barna får gode muligheter til lek, læring og motorisk utvikling.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder

Trude Stensrud, tlf. 67 50 74 33/934 45 179

Avdelinger

Fløy 1:

Jordbær: 1 – 3 års gruppe
Bringebær: 1 – 3 års gruppe
Tyttebær: 1 – 3 års gruppe

Fløy 2:

Blåklokke: 3 – 6 års gruppe
Blåveis: 3 -6 års gruppe

Fløy 3:

Hestehov: 3 - 6 års gruppe
Gulveis: 3 - 6 års gruppe

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. april 2022
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

 • I Jongskollen barnehage er kostpengene satt til 320 kroner pr måned.
 • Kostpenger dekker melk og frukt hver dag.
 • I tillegg har barnehagen lunsj to dager i uken, en av disse dagene serveres det varm lunsj.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet om Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer. Juli måned er betalingsfri.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Fløy 1:

Fløy 2:

Fløy 3:

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

jongskollen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Jongssvingen 1
1337 SANDVIKA

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Jongskollen barnehage

  Reise fra Jongskollen barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no