Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

jongskollen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Jongssvingen 1
1337 SANDVIKA

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Jongskollen barnehage er en barnehage med 8 avdelinger fordelt på 3 fløyer. Barnehagen ble i sin tid bygget som en åpen barnehage, men driftes i dag som en avdelingsbarnehage.
Barnehagen ligger flott til på Jong med gangavstand til Sandvika og Kalvøya. Nærmeste nabo er Jong skole hvor vi blant annet får benytte oss av gymsal, lekeplass og fotball bane (skøytebane om vinteren). Vi har et flott uteområde hvor barna får gode muligheter til lek, læring og motorisk utvikling.

Matpenger Jongskollen barnehage 2017/2018.

 • I Jongskollen barnehage er kostpengene satt til 200 kroner pr måned.
 • Kostpenger dekker melk og frukt hver dag.
 • I tillegg serveres det lunsj en dag i uken.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet om Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer. Juli måned er betalingsfri.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 8 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder

Trude Stensrud, tlf. 934 45 179

Avdelinger

Fløy 1: 
Blåbær: 1 - 3 års gruppe
Blåveis: 3 - 6 års gruppe
Blåklokke: 3 - 6 års gruppe
Fløy 2:
Rødkløver: 1 - 3 års gruppe
Tyttebær: 1 - 3 års gruppe
Røsslyng: 3 - 6 års gruppe
Fløy 3:
Hestehov: 3 - 6 års gruppe
Gulveis: 3 - 6 års gruppe

Planleggingsdager

2017
 • Torsdag 17. august
 • Fredag 18. august
2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

Vedtekter

Lenker og dokumenter

Planer