Jongskollen barnehage

Jongssvingen 1, 1337 SANDVIKA

5,9

 • 39% barnehagelærer
 • 26% barne- og ungdomsarbeider
 • 15% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 14% annen fagutdanning

5,1 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,5
 • Informasjon 4
 • Tilfredshet 4,2
 • Antall besvarte 31
 • Svarprosent 30%