Nøkkelinformasjon

Jongskollen barnehage

Jongssvingen 1, 1337 SANDVIKA

5,9

  • 29% barnehagelærer
  • 0% barne- og ungdomsarbeider
  • 25% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 38% annen fagutdanning

4,9 m2

Ikke oppgitt