Berger barnehage

Friggs vei 20, 1349 RYKKINN

5,9

 • 44% barnehagelærer
 • 32% barne- og ungdomsarbeider
 • 19% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 5% annen fagutdanning

5,1 m2

 • Ute og inne miljø 3,8
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,1
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 49
 • Svarprosent 58%