Nøkkelinformasjon

Berger barnehage

Friggs Vei 20, 1349 RYKKINN

5,9

 • 38% barnehagelærer
 • 52% barne- og ungdomsarbeider
 • 10% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,4 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,1
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 70
 • Svarprosent 74%