Nøkkelinformasjon

Berger barnehage

Friggs Vei 20, 1349 RYKKINN

6,2

  • 35% barnehagelærer
  • 46% barne- og ungdomsarbeider
  • 5% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 15% annen fagutdanning

4,4 m2

Ikke oppgitt