Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

norun.mortensen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Friggs Vei 20
1349 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Berger barnehage ligger flott til på Rykkinn med "to hus tett i tett" og 6 avdelinger. Her skal barn og voksne oppleve en meningsfylt hverdag! Vi jobber med å oppnå like muligheter for alle barn og tilrettelegger for gode språkmiljøer. Personale i barnehagen har fokus på god helse med daglig utelek og sunne måltider. I samarbeid med foreldre jobber vi forebyggende mot mobbing.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Styrer

Norun S. Mortensen, tlf. 997 91 121 

avdelingtelefon
Tyttebær - barn 2-6 år 67 50 79 74
Blåbær - barn 2-6 år 67 50 79 75
Bringebær  - barn 1-3 år 67 50 79 76
Jordbær barn 1-3 år 67 50 79 76
Kirsebær barn 2-6 år 67 50 79 72
Bjørnebær barn 2-6 år 67 50 79 73

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Berger barnehage er kostpenger satt til kr 300,-. Barna må ha matpakker til frokost og på tirsdager, utover det er alle måltider inkludert. Vi viser til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Lenker og dokumenter

Språk