Berger barnehage

Berger barnehage ligger flott til på Rykkinn med «to hus tett i tett» og 6 avdelinger. Her skal barn og voksne oppleve en meningsfylt hverdag! Vi jobber med å oppnå like muligheter for alle barn og tilrettelegger for gode språkmiljøer. Personale i barnehagen har fokus på god helse med daglig utelek og sunne måltider. I samarbeid med foreldre jobber vi forebyggende mot mobbing.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Styrer

Norun S. Mortensen, tlf. 997 91 121 

avdelingtelefon
Tyttebær - barn 2-6 år 67 50 79 74
Blåbær - barn 2-6 år 67 50 79 75
Bringebær  - barn 1-3 år 67 50 79 76
Jordbær barn 1-3 år 67 50 79 76
Kirsebær barn 2-6 år 67 50 79 72
Bjørnebær barn 2-6 år 67 50 79 73

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Berger barnehage er kostpenger satt til kr 300,-. Barna må ha matpakker til frokost og på tirsdager, utover det er alle måltider inkludert. Vi viser til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Lenker og dokumenter

Språk

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

norun.mortensen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Friggs Vei 20
1349 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing