Berger barnehage

Velkommen til Berger barnehage

Berger barnehage ligger flott til på Rykkinn med «to hus tett i tett» og 6 avdelinger. Her skal barn og voksne oppleve en meningsfylt hverdag! Vi jobber med å oppnå like muligheter for alle barn og tilrettelegger for gode språkmiljøer. Personale i barnehagen har fokus på god helse med daglig utelek og sunne måltider. I samarbeid med foreldre jobber vi forebyggende mot mobbing.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Styrer

Norun S. Mortensen, tlf. 997 91 121 

Kontaktinformasjon
avdeling telefon
Tyttebær - barn 2-6 år 67 50 79 74
Blåbær - barn 2-6 år 67 50 79 75
Bringebær  - barn 1-3 år 67 50 79 76
Jordbær - barn 1-3 år 67 50 79 71
Kirsebær - barn 2-6 år 67 50 79 72
Bjørnebær - barn 2-6 år 67 50 79 73

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Berger barnehage er kostpenger satt til kr 300,-. Barna må ha matpakker til frokost og på tirsdager, utover det er alle måltider inkludert. Vi viser til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Språk

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

norun.mortensen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Friggs Vei 20
1349 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Berger barnehage

  Reise fra Berger barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no