Nye Berger sykehjem og barnehage skal erstatte dagens eldre bygninger. Når det nye bygget står ferdig, får barnehagen både torg, vannlekerom, amfi og stort grovmotorisk rom. Det er også planlagt kafe og flotte uteområder. Berger barnehage flytter til midlertidige lokaler på Belset og Helgerud mens ombyggingen foregår. Kontakt gjerne styrer for mer informasjon.

Berger barnehage

Velkommen til Berger barnehage

Berger barnehage har seks avdelinger med plass til rundt 90 barn. Barnehagen ligger flott til på Rykkinn med To hus, tett i tett.

Hos oss skal barn og voksne oppleve en trygg og meningsfylt hverdag, der fellesskap, lek og glede er grunnpilarer. Vi legger til rette for opplevelser og gode samtaler som fremmer barnas utforsking, forståelse og læring.

Vi jobber med å oppnå like muligheter for alle barn, og tilrettelegger for gode språkmiljøer. Personalet i barnehagen har fokus på god helse, med daglig utelek og sunne måltider.

Vi er med i kommunens satsingsområde Tett På – kvalitet i Bærumsbarnehagen. I samarbeid med foreldre jobber vi forebyggende mot mobbing.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Styrer

Siw Skorgen Kulen, tlf. 996 01 821

Avdelingsleder

Mona Flaget, tlf. 900 18 872

 

Kontaktinformasjon
avdeling Alder telefon
Bjørnebær 3-6 år 91 52 48 15
Kirsebær 3-6 år 91 52 45 66
Jordbær 1-3 år 91 62 36 86
Tyttebær 1-3 år 91 53 25 63
Blåbær 3-5 år 91 61 77 95
Bringebær 1-3 år 91 57 36 87

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger

I Berger barnehage er kostpenger satt til kr 350,-. Vi serverer lunsj tre dager i uken og et lett ettermiddagsmåltid hver dag, i tillegg til melk og frukt/grønt. Barna må ha med matpakker til lunsj to ukedager, samt til frokost. Vi viser til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Språk

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

siw.kulen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Friggs vei 20
1349 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Berger barnehage

  Reise fra Berger barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no