Berger barnehage

Velkommen til Berger barnehage

Berger barnehage ligger flott til på Rykkinn med «to hus tett i tett» og 6 avdelinger. Her skal barn og voksne oppleve en meningsfylt hverdag! Vi jobber med å oppnå like muligheter for alle barn og tilrettelegger for gode språkmiljøer. Personale i barnehagen har fokus på god helse med daglig utelek og sunne måltider. I samarbeid med foreldre jobber vi forebyggende mot mobbing.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Styrer

Siw Skorgen Kulen, tlf. 996 01 821

Avdelingsleder

Mona Flaget, tlf. 900 18 872

 

Kontaktinformasjon
avdeling telefon
Tyttebær - barn 2-6 år 67 50 79 74
Blåbær - barn 2-6 år 67 50 79 75
Bringebær  - barn 1-3 år 67 50 79 76
Jordbær - barn 1-3 år 67 50 79 71
Kirsebær - barn 2-6 år 67 50 79 72
Bjørnebær - barn 2-6 år 67 50 79 73

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Berger barnehage er kostpenger satt til kr 300,-. Barna må ha matpakker til frokost og på tirsdager, utover det er alle måltider inkludert. Vi viser til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. april 2022
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Språk

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

siw.kulen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Friggs vei 20
1349 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Berger barnehage

  Reise fra Berger barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no