Berger barnehage

Friggs vei 20, 1349 RYKKINN

Friluftsbarnehage

5,9

  • 37% barnehagelærer
  • 39% barne- og ungdomsarbeider
  • 19% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 5% annen fagutdanning

5,1 m2

Ikke oppgitt