Høvik barnehage

Gamle Drammensvei 113, 1363 HØVIK

5,9

  • 35% barnehagelærer
  • 29% barne- og ungdomsarbeider
  • 25% annen bakgrunn
  • 4% annen høyere utdanning
  • 8% annen fagutdanning

5,8 m2

Ikke oppgitt