Nøkkelinformasjon

Høvik barnehage

Gamle Drammensvei 113, 1363 HØVIK

5,9

  • 33% barnehagelærer
  • 37% barne- og ungdomsarbeider
  • 27% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

4,6 m2

Ikke oppgitt