Velkommen til Høvik barnehage

Høvik barnehage har plass til inntil 160 barn fordelt to hus. Vi er en stor, kompetanserik, allsidig personalgruppe, og er en av kommunens store og moderne base barnehager. Vi skal være et godt velferdstilbud for familiene i distriktet.

Vår visjon:

Trygghet gir mestring!

 • Trygghet – en forutsetning for livsmestring og utvikling.
 • Vi har fokus på lek og vennskap, utelek, barns medvirkning og språk. De voksne er fagsterke profesjonelle, positive og løsningsfokuserte
 • Vi ønsker å ha et nært og positivt samarbeid med foreldrene.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Basebarnehage
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Tjenesteleder Mette Rustad, tlf 950 99 963

Telefonnummer til baser

 • Neptun 46 91 00 76
 • Jupiter 91 00 80 71
 • Saturn 91 00 71 27
 • Venus 91 00 78 40

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger

I Høvik barnehage  er kostpenger satt til kr. 250,- pr. måned. Kostpenger dekker et varmt måltid til lunsj to dager pr. uke, samt melk til alle måltider hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

hovik.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gamle Drammensvei 113
1363 HØVIK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Høvik barnehage

  Reise fra Høvik barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no