Velkommen til Høvik barnehage

Høvik barnehage har plass til inntil 160 barn fordelt to hus. Vi er en stor, kompetanserik, allsidig personalgruppe, og er en av kommunens store og moderne base barnehager. Vi skal være et godt velferdstilbud for familiene i distriktet.

Vår visjon:

Trygghet gir mestring!

 • Trygghet – en forutsetning for livsmestring og utvikling.
 • Vi har fokus på lek og vennskap, utelek, barns medvirkning og språk. De voksne er fagsterke profesjonelle, positive og løsningsfokuserte
 • Vi ønsker å ha et nært og positivt samarbeid med foreldrene.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Basebarnehage
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Tjenesteleder Mette Rustad, tlf 950 99 963

Telefonnummer til baser

 • Neptun 46 91 00 76

 • Jupiter 91 00 80 71

 • Saturn 91 00 71 27

 • Venus 91 00 78 40

 • Pluto 90 94 50 02

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Høvik barnehage  er kostpenger satt til kr. 250,- pr. måned. Kostpenger dekker et varmt måltid til lunsj to dager pr. uke, samt melk til alle måltider hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

hovik.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gamle Drammensvei 113
1363 HØVIK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Høvik barnehage

  Reise fra Høvik barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no