Velkommen til Høvik barnehage

Høvik barnehage har plass til inntil 160 barn fordelt på 10 baser i to hus. Vi er en stor, kompetanserik, allsidig personalgruppe, og er en av kommunens store, nye og moderne barnehager. Vi skal være et godt velferdstilbud for familiene i distriktet.

Vår visjon: GLADE DAGER!

 • Vi har fokus på lek og vennskap, utelek, barns medvirkning og språk. De voksne er fagsterke profesjonelle, positive og løsningsfokuserte.
 • Vi har humor og god tid!
 • Vi ønsker å ha et nært og positivt samarbeid med foreldrene! 
 • Vi har et aktivt AU og SU hos oss.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 10 baser fordelt på 2 hus
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Tjenesteleder Mette Rustad, tlf 950 99 963

Avdelingsleder Marie Lundström, tlf 97 01 80 06

Avdelinger
Annekset består av tre grupper; Lille Blå, Lille Grønn, Lille Gul.

I Hovedhuset har vi 6 baser med barn fra 3 - 6 år og 1 base med barn fra 1 - 3 år; Blå, Grønn, Gul, Lilla, Orange, Rød og Indigo

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 2 910 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Høvik barnehage  er kostpenger satt til kr. 250,- pr. måned. Kostpenger dekker et varmt måltid til lunsj to dager pr. uke, samt melk til alle måltider hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

hovik.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gamle Drammensvei 113
1363 HØVIK

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing