Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

mette.rustad@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gamle Drammensvei 113
1363 HØVIK

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Høvik barnehage har plass til inntil 160 barn fordelt på 10 baser i to hus. Vi er en stor, kompetanserik, allsidig personalgruppe, og er en av kommunens store, nye og moderne barnehager. Vi skal være et godt velferdstilbud for familiene i distriktet.

Vår visjon: GLADE DAGER!

Vi har fokus på lek og vennskap, utelek, barns medvirkning og språk.
De voksne er fagsterke profesjonelle, positive og løsningsfokuserte.
Vi har humor og god tid!
Vi ønsker å ha et nært og positivt samarbeid med foreldrene! 
Vi har et aktivt AU og SU hos oss.

I Høvik barnehage  er kostpenger satt til kr. 250,- pr. måned. Kostpenger dekker et varmt måltid til lunsj to dager pr. uke, samt melk til alle måltider hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • 10 baser fordelt på 2 hus
  • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Tjenesteleder Mette Rustad, tlf 950 99 963

Avdelingsleder Marie Lundström, tlf 97 01 80 06

Avdelinger
Annekset består av tre grupper; Lille Blå, Lille Grønn, Lille Gul.

I Hovedhuset har vi 6 baser med barn fra 3 - 6 år og 1 base med barn fra 1 - 3 år; Blå, Grønn, Gul, Lilla, Orange, Rød og Indigo

Planleggingsdager

2017
  • Torsdag 17. august
  • Fredag 18. august
2018
  • Tirsdag 2. januar
  • Fredag 16. mars
  • Fredag 18. mai
  • Sommerstengt uke 28,29 og 30

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

Vedtekter

Lenker og dokumenter