Velkommen til Høvik barnehage

Høvik barnehage har plass til inntil 160 barn fordelt på 10 baser i to hus. Vi er en stor, kompetanserik, allsidig personalgruppe, og er en av kommunens store, nye og moderne barnehager. Vi skal være et godt velferdstilbud for familiene i distriktet.

Vår visjon: GLADE DAGER!

 • Vi har fokus på lek og vennskap, utelek, barns medvirkning og språk. De voksne er fagsterke profesjonelle, positive og løsningsfokuserte.
 • Vi har humor og god tid!
 • Vi ønsker å ha et nært og positivt samarbeid med foreldrene! 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 10 baser fordelt på 2 hus
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Tjenesteleder Mette Rustad, tlf 950 99 963

Avdelingsleder Marie Lundström, tlf 97 01 80 06

Avdelinger

Annekset består av tre grupper; Lille Blå, Lille Grønn, Lille Gul.

I Hovedhuset har vi 6 baser med barn fra 3 - 6 år og 1 base med barn fra 1 - 3 år; Blå, Grønn, Gul, Lilla, Orange, Rød og Indigo

Telefonnummer til baser

 • Gul 910 07 127
 • Lilla 910 07 327
 • Rød 910 08 071
 • Grønn 910 07 840
 • Blå 910 07 385
 • Orange 452 86 339
 • Indigo 909 45 002
 • Lille grønn 469 10 076
 • Lille gul 948 88 309
 • Lille blå 948 80 629

 

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Høvik barnehage  er kostpenger satt til kr. 250,- pr. måned. Kostpenger dekker et varmt måltid til lunsj to dager pr. uke, samt melk til alle måltider hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

hovik.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gamle Drammensvei 113
1363 HØVIK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Høvik barnehage

  Reise fra Høvik barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no