Høvik barnehage

Gamle Drammensvei 113, 1363 HØVIK

5,8

 • 36% barnehagelærer
 • 15% barne- og ungdomsarbeider
 • 46% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 4% annen fagutdanning

5,9 m2

 • Ute og inne miljø 3,7
 • Barnets utvikling 4,4
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 3,8
 • Tilfredshet 4,2
 • Antall besvarte 48
 • Svarprosent 43%