Nøkkelinformasjon

Skogveien barnehage

Skogtunet 2, 1369 STABEKK

5,6

 • 34% barnehagelærer
 • 16% barne- og ungdomsarbeider
 • 51% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

5 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,6
 • Antall besvarte 44
 • Svarprosent 77%