Fornebu Idrettsbarnehage

Bjørnenga 1, 1364 FORNEBU

Idrettsbarnehage

6

 • 25% barnehagelærer
 • 3% barne- og ungdomsarbeider
 • 44% annen bakgrunn
 • 19% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

5,1 m2

 • Ute og inne miljø 4,1
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,2
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 120
 • Svarprosent 90%