Velkommen til Sleiverud barnehage

Sleiverud barnehage er en kommunal barnehage som ble bygget til boligutstillingen «Bygg for fremtiden» i 1987. Huset har fire baser med ca. 60 barn i alderen 1-5 år. Den arkitektoniske utformingen særpreger barnehagen og driften, og gir oss fantastiske muligheter for samarbeid og fellesskap. Utformingen med baser og mye fellesareal skaper sammen med oss voksne, gode muligheter for læring gjennom lek og aktivitet i små grupper. Huset ligger i et nærmiljø med friområder som gir oss mange muligheter for turer og uteaktiviteter.

Vi i Sleiverud arbeider hver dag med å leve opp til Bærum kommunes verdier, Åpenhet - Respekt og Mot i møte med barna, med foreldrene og med hverandre. Vi arbeider hele tiden for at barna skal få de beste muligheter til å utvikle seg til sosiale, kreative og kompetente mennesker. Det er stort å være liten hos oss!

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 baser
 • 55/60 barn i alderen 1 til 5 år

Ledelse og avdelinger

Marie Lundström, telefon: 970 18 006
avdeling telefon
Verket 456 37 789
Grinda 457 32 264
Plassen 488 68 601
Mølla 458 75 135

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

marie.lundstrom@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Sleiverudåsen 3
1354 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Sleiverud barnehage

  Reise fra Sleivrud barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no