Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

eli.platou@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Sleiverudåsen 3
1354 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Sleiverud barnehage er en kommunal barnehage som ble bygget til boligutstillingen «Bygg for fremtiden» i 1987. Huset har fire baser med ca. 60 barn i alderen 1-5 år. Den arkitektoniske utformingen særpreger barnehagen og driften, og gir oss fantastiske muligheter for samarbeid og fellesskap. Utformingen med baser og mye fellesareal skaper sammen med oss voksne, gode muligheter for læring gjennom lek og aktivitet i små grupper. Huset ligger i et nærmiljø med friområder som gir oss mange muligheter for turer og uteaktiviteter.

Vi i Sleiverud arbeider hver dag med å leve opp til Bærum kommunes verdier; ÅPENHET – RESPEKT OG MOT i møte med barna, med foreldrene og med hverandre. Vi arbeider hele tiden for at barna skal få de beste muligheter til å utvikle seg til sosiale, kreative og kompetente mennesker. Det er STORT å være liten hos oss!

Barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket barnehage 2019 er 1. mars

Lenke til Søknadsportalen

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 baser
 • 55/60 barn i alderen 1 til 5 år

Ledelse og avdelinger

Eli Apelseth Platou, tlf. 67 50 76 10/11

avdelingtelefon
Verket 67 50 76 12
Grinda 67 50 76 13
Plassen 67 50 76 14
Mølla 67 50 76 15

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.01.2019 kr 2 990 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 2 910 kr pr. måned. 

I Sleiverud barnehage har barna med seg matpakke, kostpenger på kr 50,- dekker melk.  Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Lenker og dokumenter