Sleiverud barnehage er en kommunal barnehage som ble bygget til boligutstillingen «Bygg for fremtiden» i 1987. Huset har fire baser med ca. 60 barn i alderen 1-5 år. Den arkitektoniske utformingen særpreger barnehagen og driften, og gir oss fantastiske muligheter for samarbeid og fellesskap. Utformingen med baser og mye fellesareal skaper sammen med oss voksne, gode muligheter for læring gjennom lek og aktivitet i små grupper. Huset ligger i et nærmiljø med friområder som gir oss mange muligheter for turer og uteaktiviteter.

Vi i Sleiverud arbeider hver dag med å leve opp til Bærum kommunes verdier; ÅPENHET – RESPEKT OG MOT i møte med barna, med foreldrene og med hverandre. Vi arbeider hele tiden for at barna skal få de beste muligheter til å utvikle seg til sosiale, kreative og kompetente mennesker. Det er STORT å være liten hos oss!

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 baser
 • 55/60 barn i alderen 1 til 5 år

Ledelse og avdelinger

Eli Platou, telefon: 466 68 365 
avdeling telefon
Verket 456 37 798
Grinda 457 32 262
Plassen 488 68 601
Mølla 458 75 135

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I Sleiverud barnehage har barna med seg matpakke, kostpenger på kr 50,- dekker melk.  Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

eli.platou@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Sleiverudåsen 3
1354 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Sleiverud barnehage

  Reise fra Sleivrud barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no