Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

eli.platou@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Sleiverudåsen 3
1354 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Sleiverud barnehage er en kommunal barnehage som ble bygget til boligutstillingen ”Bygg for fremtiden” i 1987. Huset har fire baser med ca. 60 barn i alderen 1-5 år. Den arkitektoniske utformingen særpreger barnehagen og driften, og gir oss fantastiske muligheter for samarbeid og fellesskap. Utformingen med baser og mye fellesareal skaper sammen med oss voksne, gode muligheter for læring gjennom lek og aktivitet i små grupper. Huset ligger i et nærmiljø med friområder som gir oss mange muligheter for turer og uteaktiviteter.

Vi i Sleiverud arbeider hver dag med å leve opp til Bærum kommunes verdier; ÅPENHET – RESPEKT OG MOT i møte med barna, med foreldrene og med hverandre. Vi arbeider hele tiden for at barna skal få de beste muligheter til å utvikle seg til sosiale, kreative og kompetente mennesker. Det er STORT å være liten hos oss!

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 baser
 • 55/60 barn i alderen 1 til 5 år

Ledelse og avdelinger

Eli Apelseth Platou, tlf. 67 50 76 10/11

avdelingtelefon
Verket 67 50 76 12
Grinda 67 50 76 13
Plassen 67 50 76 14
Mølla 67 50 76 15

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Sleiverud barnehage har barna med seg matpakke, kostpenger på kr 50,- dekker melk.  Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Lenker og dokumenter