Nøkkelinformasjon

Sleiverud barnehage

Sleiverudåsen 3, 1354 BÆRUMS VERK

5,8

  • 40% barnehagelærer
  • 38% barne- og ungdomsarbeider
  • 5% annen bakgrunn
  • 10% annen høyere utdanning
  • 7% annen fagutdanning

7,3 m2

Ikke oppgitt