Nøkkelinformasjon

Snarøya barnehage

Snarøyveien 147, 1367 SNARØYA

5,8

 • 28% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 72% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

3,5 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,5
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 23
 • Svarprosent 92%