Stabekk barnehage er en 3-avdelings barnehage som holder til i Peter Loranges vei 15 på Stabekk. Barnehagen ligger i et veletablert boligområde med nærhet til flotte turområder ved Krokvolden, Ballerud og områder ved nedre Stabekk. Vi er heldige og har skogen som nærmeste nabo. Her har vi naturens egne store lekeplass som er svært populær for store og små. Dette skogområdet bruker vi til fysisk utfoldelse, utforsking, lek og læring.

Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 avdelinger
 • Barn fra 1-5 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder 

Cecilie Jensen
Telefon: 45852046
e-postadresse: cecilie.jensen@baerum.kommune.no

Kontaktinformasjon
avdeling telefon
Sol 482 65 546
Måne 482 83 924
Stjerne 482 40 227

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 2 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, er det gratis barnehageplass.

I Stabekk barnehage betales 300 kr i kostpenger. Det dekker to måltider fire ganger i uken, og melk hver dag.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

458 52 046

E-post

cecilie.jensen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Peter Loranges vei 15
1369 STABEKK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Stabekk barnehage

  Reise fra Stabekk barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no