Stabekk barnehage ligger i Peter Loranges vei 15 mellom Stabekk og Høvik stasjon. Huset har 4 avdelinger og er godkjent for barn mellom 1 og 5 år. Barnehagen er lett tilgjengelige med offentlig kommunikasjon. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 avdelinger
 • Barn fra 1-5 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder 

Cecilie Øidvin, tlf. 458 52 046

Kontaktinformasjon
avdeling telefon
Stabekk 481 95 389 (Peter Loranges vei 15, 1369 Stabekk)
Dal 482 40 227
Roms 482 65 546
Gaus  482 73 196
Brummund  482 83 924

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I Stabekk barnehage betales 160 kr i kostpenger. Det dekker melk hver dag og varm middag en dag per uke.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

458 52 046

E-post

cecilie.oidvin@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Peter Loranges vei 15
1369 STABEKK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Stabekk barnehage

  Reise fra Stabekk barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no