Stabekk barnehage er en 3-avdelings barnehage som holder til i Peter Loranges vei 15 på Stabekk. Barnehagen ligger i et veletablert boligområde med nærhet til flotte turområder ved Krokvolden, Ballerud og områder ved nedre Stabekk. Vi er heldige og har skogen som nærmeste nabo. Her har vi naturens egne store lekeplass som er svært populær for store og små. Dette skogområdet bruker vi til fysisk utfoldelse, utforsking, lek og læring.

Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 avdelinger
 • Barn fra 1-5 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder 

Cecilie Jensen
Telefon: 45852046
e-postadresse: cecilie.jensen@baerum.kommune.no

Kontaktinformasjon
avdeling telefon
Sol 482 65 546
Måne 482 83 924
Stjerne 482 40 227

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. 

Juli er betalingsfri måned.

I Stabekk barnehage betales 300 kr i kostpenger. Det dekker to måltider fire ganger i uken, og melk hver dag.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

458 52 046

E-post

cecilie.jensen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Peter Loranges vei 15
1369 STABEKK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Stabekk barnehage

  Reise fra Stabekk barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no