Nøkkelinformasjon

Hosle barnehage avdeling Hosle

Granåsen 11, 1362 HOSLE

Telefon: 906 77 049

5,7

  • 30% barnehagelærer
  • 5% barne- og ungdomsarbeider
  • 50% annen bakgrunn
  • 5% annen høyere utdanning
  • 10% annen fagutdanning

4,4 m2

Ikke oppgitt