Nøkkelinformasjon

Hosle barnehage

Granåsen 11, 1362 HOSLE

Telefon: 906 77 049

5,9

 • 41% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 38% annen bakgrunn
 • 5% annen høyere utdanning
 • 5% annen fagutdanning

4,4 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4
 • Tilfredshet 4,2
 • Antall besvarte 65
 • Svarprosent 72%