Velkommen til Hosle barnehage

Hosle barnehage ligger i et rolig boligområde, med Hosle skole som nabo. Barnehagen har stort uteareal med varierte lekemuligheter, og barnehagen ligger i gangavstand til flotte turområder og stor idrettsplass.

I Hosle barnehage har vi stort fokus på å jobbe prosjektrettet med barn. Vi følger barnas blikk, og tilrettelegger for læring og utvikling med utgangspunkt i barnas interesser og nysgjerrighet. Gjennom opplevelser, lek og læring skal vi skape en barndom med glede og gode minner, der trygghet, lek og vennskap står i fokus.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 5 baser
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og baser

Tjenesteleder

Mette Vigsnæs, tlf 916 13 726

Baser

Gaupe, grevling og ulv har 45 barn i alder 3-5 år. Bjørn og elg har 26 barn i alder 1-3 år

kontaktinformasjon telefon
Bjørn 418 62 312
Elg 418 62 224
Gaupe 418 62 176
Grevling 418 62 278
Ulv 418 62 206
Tjenesteleder (Styrer) 916 13 726

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger for barnehageåret 2023-2024 er kr 125,- pr barn. Dette dekker melk og frukt, samt 1 smøremat/varmmat i uken.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

916 13 726

E-post

mette.vigsnas@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Granåsen 11
1362 HOSLE

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Hosle barnehage avdeling Hosle

  Reise fra Hosle barnehage avdeling Hosle

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no