Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

906 77 049

E-post

liv.lange@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Granåsen 11
1362 HOSLE

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Hosle barnehage er en kommunal heldagsbarnehage som åpnet i januar 2007. Vi ligger fantastisk til på Hosle med store friarealer som nærmeste nabo.

Hosle barnehage har 7 avdelinger der 6 avdelinger er på hovedhuset og 1 avdeling på Øvrevoll/Hosle sitt klubbhus. Fotballbane som skiller husene.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Liv de Lange, tlf. 906 77 049

Avdelinger

Bjørn, Gaupe, Grevling og Ulv har barn i alderen 3 - 6 år
Rev, Hare og Elg har barn i alderen 1 - 2 år

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

Kostpenger i Hosle barnehage 2017-2018
I Hosle barnehage er kostpenger satt til 300,- pr. mnd. Kostpenger dekker melk til måltidene og smøremåltidene med brød og tradisjonelt pålegg fire dager i uken. Samt frukt hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.»

Lenker og dokumenter