Velkommen til Hosle barnehage

Hosle barnehage er en kommunal heldagsbarnehage som åpnet i januar 2007. Vi ligger fantastisk til på Hosle med store friarealer som nærmeste nabo.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder

Mette Vigsnæs, tlf. 906 77 049

 

Avdelinger

Gaupe, Grevling og Ulv har 18 barn hver i alderen 3-6 år. Rev, Elg og Bjørn har 9 barn hver i alderen 1-3 år.

kontaktinformasjon telefon
Bjørn 418 62 312
Elg 418 62 224
Gaupe 418 62 176
Grevling 418 62 278
Rev 418 62 231
Ulv 418 62 206
Tjenesteleder (Styrer) 906 77 049

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Mandag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

916 13 726

E-post

mette.vigsnas@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Granåsen 11
1362 HOSLE

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Hosle barnehage avdeling Hosle

  Reise fra Hosle barnehage avdeling Hosle

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no