Nøkkelinformasjon

Hosle barnehage

Granåsen 11, 1362 HOSLE

Telefon: 906 77 049

5,9

  • 41% barnehagelærer
  • 11% barne- og ungdomsarbeider
  • 48% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

4,5 m2

Ikke oppgitt