Nøkkelinformasjon

Gullhaug barnehage

Gullhaugveien 133C, 1354 BÆRUMS VERK

6,1

 • 40% barnehagelærer
 • 16% barne- og ungdomsarbeider
 • 44% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

8,8 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,9
 • Informasjon 4,5
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 31
 • Svarprosent 67%