Nøkkelinformasjon

Gullhaug barnehage

Gullhaugveien 133c, 1354 BÆRUMS VERK

5,9

  • 44% barnehagelærer
  • 8% barne- og ungdomsarbeider
  • 48% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

8,8 m2

Ikke oppgitt