Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

gullhaug.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gullhaugveien 133c
1354 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Vi har et stabilt personale med høy kompetanse og faglighet.  Vi har jobbet målrettet i mange år for å utvikle et godt pedagogisk tilbud.

Våre satsninger er bla. språk og litteratur, fysisk aktivitet, et lærende lekemiljø med godt sosialt samspill.

Våren 2016 har vi gjennomført en ståstedsanalyse for områdene Lek, Realfag og Barnehagens psykososiale miljø.

Vi har nå satt inn gode tiltak og planer for kvalitetsutvikling og kompetanseheving på disse områdene.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

For mer informasjon, se vår årsplan.

Her er noe av det vi er gode på

 • Egne avdelinger med små grupper for de yngste barna.
 • Musikk  / vi har egen musikkpedagog
 • Drama /flere pedagoger med videreutdanning
 • Kunst og kreativitet /stor årlig kunstutstilling
 • Vi har egen gymsal og teaterscene /der skjer det mye gøy!!
 • Egen skiskole / nærhet til skiarena
 • Nylig oppgradert utlekeplass
 • Voksne som deler barns livsglede i et godt fellesskap

Åpen barnehage

Åpen barnehage er en base som er knyttet til Gullhaug barnehage. Barnehagen er et gratis pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder.
Åpningstider: tirsdag og torsdag fra kl. 09.30-12.30

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 5 avdelinger
 • 70 barn

Ledelse og avdelinger

Styrer
Mette Vigsnæs 
Tlf: 67507491/ 91613726

AvdelingTelefonnummerMobil
Smørbukk 67 50 74 92 903 65 918
Tommeliten  67 50 74 93 903 63 792
Tyrihans 67 50 74 95 903 63 595
Veslefrikk 67 50 74 96 902 40 916
Askeladden 67 50 74 98 902 78 472
 • Primært ønsker vi at dere ringer inn beskjeder direkte til avdelingen.
 • Alternativet er å skrive melding – da må dere bruke mobilnummeret som er oppført til avdelingen.

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Gullhaug barnehage er kostpenger satt til kr 125,-. Kostpengene dekker varm lunsj 2 ganger i måneden, samt smøremat 2 ganger i mnd. + melk hver dag. Juli er betalingsfri måned.

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Lenker og dokumenter