Gullhaug barnehage

Velkommen til Gullhaug barnehage

Gullhaug barnehage ligger flott til på toppen av Gullhaug, og har kort vei til både skogen og Bærums Verk. Vi har utedag en dag i uken, hvor vi har aktiviteter utenfor barnehagens område. I tillegg har vi et stort uteområde som blir aktivt brukt hele dagen.

Gullhaug barnehage er en 4-avdelings barnehage, med høy kompetanse og faglighet. Vi jobber målrettet og systematisk, og med et spesielt fokus på språk, lek, musikk og fysisk aktivitet.

I Gullhaug barnehage skal barn få utfolde sin livsglede, kreativitet og nysgjerrighet innenfor pedagogiske og tilrettelagte rammer. Vår satsning på musikk, teater, kunst og et aktivt uteliv, gir barna gode opplevelser. Vi har også egen gymsal hvor barna får utfolde seg. Alle barn skal oppleve trygghet, trivsel, god omsorg og vennskap. Barna skal få støtte til å utvikle gode sosiale ferdigheter og tro på egne evner.

For mer informasjon, se vår årsplan

Åpen barnehage

I Gullhaug barnehage finner du åpen barnehage, tirsdag og torsdag kl 0930-1230.

Åpen barnehage er et er gratis tilbud, hvor barn under skolepliktig alder kan komme i følge med en foresatt. Åpen barnehage er et hyggelig møtested med pedagogisk tilrettelegging og mulighet for veiledning.

Du kan lese mer om åpen barnehage her

Gullhaug Åpen barnehage fingermaling Bildekollasje av barn som leker Gullhaug åpen barnehage bildekollasje av leker Gullhaug åpen barnehage bilde av leker Gullhaug åpen barnehage bilde av leker Gullhaug åpen barnehage bilde av leker i barnehagen Gullhaug åpen barnehage bilde av leker i barnehagen Gullhaug åpen barnehage lekeplass på gulvet

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 avdelinger
 • 70 barn

Ledelse og avdelinger

Styrer
Mette Vigsnæs 
Tlf: 67507491/ 91613726

Avdeling Telefonnummer Mobil
Smørbukk 67 50 74 92 903 65 918
Tommeliten  67 50 74 93 903 63 792
Tyrihans 67 50 74 95 903 63 595
Veslefrikk 67 50 74 96 902 40 916
Blå gruppe  67 50 74 98 902 78 472

Gullhaug barnehage oppfyller bemanningsnormen, som sier det skal være 3 ansatte pr 9/18 barn. Vi oppfyller også pedagognormen, som sier at vi skal ha 7/14 barn pr. pedagog.

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Gullhaug barnehage er kostpenger satt til kr 125,-. Kostpenger dekker smøremat 1 dag i uken+melk hver dag.

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

gullhaug.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gullhaugveien 133c
1354 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing