Gullhaug barnehage

Velkommen til Gullhaug barnehage

Gullhaug barnehage - nødvendig rehabilitering

Gullhaug barnehage – nødvendig rehabilitering.

Gullhaug barnehage gjennomgår en nødvendig rehabilitering barnehageåret 2021-2022. Rehabiliteringsarbeidet vil pågå i 9-12 måneder, og dette barnehageåret holder vi til i lokalene til Helgerud barnehage på Gjettum.

Gullhaug barnehage er i barnehageåret 2021-22, 3 avdelingers barnehage. Vi har et tett samarbeid mellom avdelingene, og barna er sammen på tvers av avdelinger. I Gullhaug barnehage jobber vi målrettet og systematisk, og ønsker hele tiden å utvikle praksisen til å bli ennå bedre. Vi er med i «Tett på – kvalitetsutvikling i Bærums barnehager», hvor vi har fokus på kvalitet i relasjoner og samspill, og tilrettelegger for læring og utvikling.

Siden vi er i et annet området, trenger vi å bli kjent i et nytt nærmiljø, og trekker dette inn i vår pedagogiske praksis. Vi har et stort uteområdet som blir brukt aktivt hele dagen, og hver avdeling har utedag hvor vi går på tur.

I Gullhaug barnehage skal barn få utfolde sin livsglede, kreativitet og nysgjerrighet innenfor pedagogiske og tilrettelagte rammer. Alle barn skal få oppleve trygghet, trivsel, god omsorg og vennskap, og vi skal støtte barna i å utvikle gode sosiale ferdigheter og tro på egne evner.

Vårt verdisyn:

Alle barn ønsker å mestre sin hverdag på en god måte.

For mer informasjon, se vår årsplan

 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 avdelinger
 • 54 barn

Ledelse og avdelinger

Styrer

Mette Vigsnæs 
Tlf: 916 13 726

Avdeling Mobil
Smørbukk 903 65 918
Tommeliten  903 63 792
Tyrihans 903 63 595
Veslefrikk 902 40 916

Gullhaug barnehage oppfyller bemanningsnormen, som sier det skal være 3 ansatte pr 9/18 barn. Vi oppfyller også pedagognormen, som sier at vi skal ha 7/14 barn pr. pedagog.

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022
2022
 • Torsdag 18.august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12.mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

gullhaug.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gullhaugveien 133C
1354 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Gullhaug barnehage

  Reise fra Gullhaug barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no