Gullhaug barnehage

Velkommen til Gullhaug barnehage

Gullhaug barnehage - nødvendig rehabilitering

Gullhaug barnehage skal gjennom en nødvendig rehabilitering barnehageåret 2021. Rehabiliteringsarbeidet vil pågå i 6-12 måneder, og i denne perioden vil barn med plass i Gullhaug barnehage flyttes til Helgerud barnehage, som ligger ved Bærum Sykehus.

Gullhaug barnehage er en 4-avdelings barnehage, med høy kompetanse og faglighet. Vi jobber målrettet og systematisk, og med et spesielt fokus på språk og livsmestring.

Gullhaug barnehage ligger flott til på toppen av Gullhaug, og har kort vei til både skogen og Bærums Verk. Vi har et stort uteområdet som blir brukt aktivt hele dagen, og en dag i uken har vi utedag hvor vi går på tur.

I Gullhaug barnehage skal barn få utfolde sin livsglede, kreativitet og nysgjerrighet innenfor pedagogiske og tilrettelagte rammer. Alle barn skal oppleve trygghet, trivsel, god omsorg og vennskap, og vi skal støtte barna i å utvikle gode sosiale ferdigheter og tro på egne evner.

Vårt verdisyn:

Alle barn ønsker å mestre sin hverdag på en god måte.

For mer informasjon, se vår årsplan

Åpen barnehage

I Gullhaug barnehage finner du åpen barnehage, tirsdag og torsdag kl 0930-1230.

Åpen barnehage er et er gratis tilbud, hvor barn under skolepliktig alder kan komme i følge med en foresatt. Åpen barnehage er et hyggelig møtested med pedagogisk tilrettelegging og mulighet for veiledning.

Du kan lese mer om åpen barnehage her

Gullhaug Åpen barnehage fingermaling Bildekollasje av barn som leker Gullhaug åpen barnehage bildekollasje av leker Gullhaug åpen barnehage bilde av leker Gullhaug åpen barnehage bilde av leker Gullhaug åpen barnehage bilde av leker i barnehagen Gullhaug åpen barnehage bilde av leker i barnehagen Gullhaug åpen barnehage lekeplass på gulvet

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 avdelinger
 • 70 barn

Ledelse og avdelinger

Styrer

Mette Vigsnæs 
Tlf: 67507491/ 91613726

Avdeling Telefonnummer Mobil
Smørbukk 67 50 74 92 903 65 918
Tommeliten  67 50 74 93 903 63 792
Tyrihans 67 50 74 95 903 63 595
Veslefrikk 67 50 74 96 902 40 916
Blå gruppe  67 50 74 98 902 78 472

Gullhaug barnehage oppfyller bemanningsnormen, som sier det skal være 3 ansatte pr 9/18 barn. Vi oppfyller også pedagognormen, som sier at vi skal ha 7/14 barn pr. pedagog.

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Gullhaug barnehage er kostpenger satt til kr 300,-. Det dekker smøremat 3 dager i uken, varmmat 1 dag i uken og frukt/grønt.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

gullhaug.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gullhaugveien 133C
1354 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Gullhaug barnehage

  Reise fra Gullhaug barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no