Gullhaug barnehage har for tiden en midlertidig adresse: Sogneprest Munthe Kaas vei 11, Gjettum. Vi flytter tilbake til Gullhaugveien 133 i løpet av høsten

Gullhaug barnehage

Velkommen til Gullhaug barnehage

Gullhaug barnehage gjennomgår for tiden en nødvendig rehabilitering. Rehabiliteringsarbeidet vil være ferdig i desember 2022, og frem til 1. januar 2023 holder vi til i lokalene til i midlertidige barnehagelokaler på Gjettum. Adressen er Sogneprest Munthe Kaas vei 11, 1346 Gjettum.

Gullhaug barnehage er frem til 1. januar 2023 en 3 avdelingers barnehage, men vil etter rehabiliteringen øke gradvis til 6 avdelinger.
Vi har et tett samarbeid mellom avdelingene, og barna er sammen på tvers av avdelinger.

I Gullhaug barnehage jobber vi målrettet og systematisk, og ønsker hele tiden å utvikle praksisen til å bli ennå bedre. Vi er med i «Tett på – kvalitetsutvikling i Bærums barnehager», hvor vi har fokus på kvalitet i relasjoner og samspill, og tilrettelegger for læring og utvikling.

Vårt verdisyn:

Alle barn ønsker å mestre sin hverdag på en god måte.

For mer informasjon, se vår årsplan

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 avdelinger
 • 54 barn

Ledelse og avdelinger

Styrer

Eli Apelseth Platou
Tlf: 466 68 365

Avdeling Mobil
Smørbukk 903 65 918
Tommeliten  903 63 792
Tyrihans 903 63 595
Veslefrikk 902 40 916

Gullhaug barnehage oppfyller bemanningsnormen, som sier det skal være 3 ansatte pr 9/18 barn. Vi oppfyller også pedagognormen, som sier at vi skal ha 7/14 barn pr. pedagog.

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 050,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

gullhaug.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gullhaugveien 133C
1354 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Gullhaug barnehage

  Reise fra Gullhaug barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no