Nøkkelinformasjon

Gullhaug barnehage

Gullhaugveien 133C, 1354 BÆRUMS VERK

6

 • 41% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 50% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 9% annen fagutdanning

5,4 m2

 • Ute og inne miljø 3,6
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 3,8
 • Tilfredshet 4,5
 • Antall besvarte 19
 • Svarprosent 45%