Eikelia barnehage

Velkommen til Eikelia barnehage

Eikelia barnehage – et inkluderende felleskap som gir gode barndomsminner. 

For oss i Eikelia barnehage betyr et inkluderende fellesskap at alle som er i barnehagen blir møtt som det menneske man er. Alle skal ha noen å leke med, bli sett, få aksept for følelser og leke på tvers av alder og kjønn. Barna skal lære å inkludere andre i sin lek og aktivitet, se de andre barna og voksne og vi skal sammen vise omsorg for hverandre.

Personalet har reflektert sammen rundt hva vi tenker gir gode barndomsminner. Vi tenker at det å få gode vennskapsrelasjoner er et minne for livet. Få lov til å fordype seg i lek og aktiviteter. I Eikelia barnehage er tradisjoner viktig. Vi mener at slike minner har barna med seg oppover i alder.

Tette, nære og omsorgsfulle voksne som tør å gi av seg selv, være med på leken, spille fotball, tulle, tøyse og trøste er også med på å skape de gode barndomsminnene.

Visjon: Raushet og glede – voksne tilstede

 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Bente Marie Widell, tlf. 91 73 02 32

Avdelingsleder

Anne Beathe Ryttersveen

Kontaktinformasjon
Avdeling BARN i alderen Mobil
Mars 1 - 3 år 900 19 488
Pluto  1 - 3 år 900 13 790
Måne 1 - 3 år 900 19 730
Tellus Vest 3 - 6 år 482 28 661
Tellus Øst 3- 6 år 482 29 296
Venus 3 - 6 år 482 15 883
Sol 2 - 4 år 482 44 902

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Matservering i Eikelia barnehage

I Eikelia barnehage er kostpengene for tiden satt til 340 kroner pr. måned. (Juli er betalingsfri).

Kostpengene dekker melk, to smøremåltider, 3 dager med ettermiddagsmat, 1 måltid fra cateringbyrået Barn til Bords, fester, markering av høytider og bursdagsfeiringer.

Vårt mattilbud er måltider bestående av grovt brød/rundstykker, knekkebrød, forskjellige typer pålegg og grønnsaker. Barna har selv med frukt som kuttes opp og legges på felles fruktfat.

Vi har ikke kjøkken som tilfredsstiller kravene mattilsynet har for å kunne tilberede varmmat, vi serverer derfor ikke varmmat i barnehagen. Vårt mattilbud er måltider bestående av grovt brød/rundstykker, knekkebrød, forskjellige typer pålegg og grønnsaker. Barna har selv med frukt som kuttes opp og legges på felles fruktfat. Vi viser også til årsplan, dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen- overordnede føringer» og dokumentet «Mattilbudet i Eikelia barnehage».

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

bente.widell@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Nadderudveien 104
1362 HOSLE

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Eikelia barnehage

  Reise fra Eikelia barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no