Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

vallersvingen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Brynsveien 47
1338 SANDVIKA

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Vallersvingen barnehage og Hamang barnehage heter fra 01.01.18 Valler barnehage, avdeling Vallersvingen og avdeling Hamang. Avdeling Vallersvingen har adresse Brynsveien 47, 1338 Sandvika

Barnehagen er en kommunal barnehage som ligger i nærheten av buss, skog, turområder og med nærhet til Sandvika med bibliotek m.m. Barnehagen består av 5 avdelinger. I desember 2017 fikk barnehagen en ny, flott utelekeplass med nytt utstyr.

I barnehagen vår har vi barn, foreldre og personale som gjenspeiler et stort mangfold. Vår visjon er: «Barnet skal være i sentrum. Med respekt for at hvert barn bringer med seg sin egen barndom inn i barnehagen skal barnehagen være et godt sted å være for alle. Vi skal bidra til å fylle barna med gode holdninger, god kompetanse og mye kunnskap».

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 5 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Karin Lexell, tlf. 402 16 894

Faglig veileder
Tove Nylund Johansen, tlf. 997 97 439

avdelingtelefon
Bjerkebo 67 50 79 92
Vestlytunet 67 50 79 93
Egnerstua 67 50 79 94
Hagerupstua 67 50 79 95
Prøysenstua 67 50 79 96

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I avdeling Vallersvingen er kostpenger satt til 170,-/måned. Juli måned er betalingsfri.
Kostpengene dekker melk hver dag og 2 måltider i uken. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer.

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Lenker og dokumenter