BIlde av Gjettumkollen barnehage

Velkommen til Gjettumkollen barnehage

Gjettumkollen barnehage kan ha opp til 120 barn i alderen 1-6 år.
Det er 7 avdelinger som ligger rundt 3 «torg».

Hvert torg har i tillegg 2-3 aktivitetsrom og vi har et stort felles grovmotorisk rom og et eget fantasirom (forming/ eksperiment).

Gjettumkollen barnehage ligger i et rolig bostadområde med skjermet trafikk og med direkte nærhet til naturen, men også gåavstand til t- banen. Vår flotte utelekeplass har mange naturelement.

Barn, foreldre og personale i Gjettumkollen barnehage gjenspeiler et stort mangfold.

Vår visjon er:

«Barnet skal være i sentrum. Med respekt for at hvert barn bringer med seg sin egen barndom inn i barnehagen, skal barnehagen være et godt sted å være for alle. Vi skal bidra til å fylle barna med gode holdninger, god kompetanse og mye kunnskap gjennom masse lek.»

Bilde av lekestativ i Gjettumkollen barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 7 avdelinger
 • Opp til 120 barn i alderen 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Karin Lexell
402 16 894

Kontaktinformasjon
avdeling telefon
Ekorn 915 84 243
Rev 926 55 929
Bjørn 915 52 794
Ugle 915 83 644
Elg 926 53 149
Rådyr 926 43 242
Hare 480 88 946

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

gjettumkollen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gjettumtunet 10
1346 Gjettum

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Nullmobbing.no