Fra 1. august 2022 flytter Vallersvingen barnehage inn i Gjettumkollen 1, sammen med Hamang barnehage. Barnehagenes navn blir Gjettumkollen barnehage.

Velkommen til Gjettumkollen barnehage

1. august 2022 flyttet Valler barnehage med avdelingene Hamang og Vallersvingen til nybygde Gjettumkollen barnehage og byttet også da navnet til Gjettumkollen barnehage.

Gjettumkollen barnehage kan ha opp til 120 barn i alderen 1-6 år.
Det er 7 avdelinger som ligger rundt 3 «torg».

Hvert torg har i tillegg 2-3 aktivitetsrom og vi har et stort felles grovmotorisk rom og et eget fantasirom (forming/ eksperiment).

Gjettumkollen barnehage ligger i et rolig bostadområde med skjermet trafikk og med direkte nærhet til naturen, men også gåavstand til t- banen. Vår flotte utelekeplass har mange naturelement.

Gjettumkollen barnehage er en «Fyrtornsbarnehage», hvilket innebærer at vi har en egen spesialpedagog i 100 %.

Barn, foreldre og personale i Gjettumkollen barnehage gjenspeiler et stort mangfold.

Vår visjon er:

«Barnet skal være i sentrum. Med respekt for at hvert barn bringer med seg sin egen barndom inn i barnehagen, skal barnehagen være et godt sted å være for alle. Vi skal bidra til å fylle barna med gode holdninger, god kompetanse og mye kunnskap gjennom masse lek»

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • 7 avdelinger
  • Opp til 120 barn i alderen 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Karin Lexell
402 16 894

Kontaktinformasjon
avdeling telefon
Ekorn 915 84 243
Rev 926 55 929
Bjørn 915 52 794
Ugle 915 83 644
Elg 926 53 149
Rådyr 926 43 242
Hare 480 88 946

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 050,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2022
  • Torsdag 18. august 2022 
  • Fredag 19. august 2022 
  • Fredag 28. oktober 2022
2023
  • Mandag 2. januar 2023
  • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

gjettumkollen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Brynsveien 47
1338 SANDVIKA

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Nullmobbing.no