Fra 1. august 2022 flytter Vallersvingen barnehage inn i Gjettumkollen 1, sammen med Hamang barnehage. Barnehagenes navn blir Gjettumkollen barnehage.

Vallersvingen kommunale barnehage legger ned driften i Brynsveien 47 fra 1. august 2022. Barnehagen flytter driften i sin helhet, inn i nye, lyse og moderne lokaler fra samme dato, sammen med Hamang barnehage. Vallersvingen og Hamang barnehage skifter derfor navn til Gjettumkollen barnehage og får adresse Gjettumkollen 1.

Nye Gjettumkollen barnehage vil ha plass til 120 barn, fordelt på 7 baser, som igjen organiseres rundt tre «torg». Den nye barnehagen ligger skjermet for trafikk, og får en flott utelekeplass med mange naturelementer.

Barn, foreldre og personal i Vallersvingen /Gjettumkollen barnehage gjenspeiler et stort mangfold. Vår visjon er: «Barnet skal være i sentrum. Med respekt for at hvert barn bringer med seg sin egen barndom inn i barnehagen skal barnehagen være et godt sted å være for alle. Vi skal bidra til å fylle barna med gode holdninger, god kompetanse og mye kunnskap».

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 7 baser
 • 120 barn i alderen 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Karin Lexell
402 16 894

Kontaktinformasjon
avdeling telefon
Bjerkebo 480 88 946
Vestlytunet 480 87 281
Egnerstua 915 52 794
Hagerupstua 915 84 243
Prøysenstua 915 83 644
Kontoret 67 50 79 91

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I avdeling Vallersvingen er kostpenger satt til 50 kroner pr måned. Juli er betalingsfri.  Nå når vi har smitteforebygging mot covid -19, kan vi ikke servere mat/frukt/grønnsaker, kun melk til alle måltider.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. april 2022
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

vallersvingen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Brynsveien 47
1338 SANDVIKA

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Valler barnehage, avdeling Vallersvingen

  Reise fra Valler barnehage, avdeling Vallersvingen

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no