Valler barnehage er en enhet bestående av to hus, avdeling Vallersvingen og avdeling Hamang.  Avdeling Vallersvingen har adresse Brynsveien 47, 1338 Sandvika.

Barnehagen er en kommunal barnehage som ligger i nærheten av buss, skog, turområder og med nærhet til Sandvika med bibliotek m.m. Barnehagen består av 5 avdelinger. I desember 2017 fikk barnehagen en ny, flott utelekeplass med nytt utstyr.

I barnehagen vår har vi barn, foreldre og personale som gjenspeiler et stort mangfold. Vår visjon er: «Barnet skal være i sentrum. Med respekt for at hvert barn bringer med seg sin egen barndom inn i barnehagen skal barnehagen være et godt sted å være for alle. Vi skal bidra til å fylle barna med gode holdninger, god kompetanse og mye kunnskap».

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 5 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Karin Lexell, tlf. 402 16 894

Faglig veileder
Tove Nylund Johansen, tlf. 997 97 439

avdeling telefon
Bjerkebo 480 88 946
Vestlytunet 480 87 281
Egnerstua 915 52 794
Hagerupstua 915 84 243
Prøysenstua 915 83 644
Kontoret 67 50 79 91

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I avdeling Vallersvingen er kostpenger satt til 170,-/måned. Juli måned er betalingsfri.

Kostpenger i Vallersvingen er 200kroner pr. måned og dekker melk, frukt og grønnsaker 5 dager i uken. Juli er betalingsfri. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer.

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

vallersvingen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Brynsveien 47
1338 SANDVIKA

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Valler barnehage, avdeling Vallersvingen

  Reise fra Valler barnehage, avdeling Vallersvingen

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no