Nøkkelinformasjon

Dønski barnehage

Dønskiveien 43C, 1346 GJETTUM

6

 • 37% barnehagelærer
 • 27% barne- og ungdomsarbeider
 • 33% annen bakgrunn
 • 3% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

8,8 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,4
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4
 • Tilfredshet 4,1
 • Antall besvarte 52
 • Svarprosent 65%