Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

elizabeta.sovik@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Dønskiveien 43c
1346 GJETTUM

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Dønski barnehage ligger sentralt til i Dønskiveien 43, nær buss og fine turområder. Barnehagen har 7 baser og 10 aktivitetsrom.  I tillegg har vi karatehall/gymsal i bygget som vi disponerer i barnehagens åpningstid. Aktivitetsrommene gjenspeiler Rammeplanens 7 fagområder.

Åpen barnehage er en base som er knyttet til Dønski barnehage. Barnehagen er et gratis pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder. Åpent mandag til torsdag kl. 10.30 - 15.00

Vi viser også til vår årsplan, dokumentet Velkommen til Dønski barnehage og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Elizabeta Stojcevska Søvik, tlf. 951 23 214

Kontor: 67 50 79 60

Telefonnummer til basene:

Blått: Beite og Tunet 67 50 79 61/67 50 79 62
Grønt: Traktor`n og Plogen 67 50 79 63/67 50 79 64
Gult: Stabburet og Smia 67 50 79 65/67 50 79 66
Åpen barnehage 67 50 79 67

Baser

Periodeplan for åpen barnehage juni

Periodeplan uke 14 - blått 
Blått område (beitet/tunet) har barn i alderen 1 til 2 år

Periodeplan uke 14 - grønt  
Grønt område (traktor’n/plogen) har barn i alderen 2 til 6 år

Periodeplan uke 14 - gult 
Gult område (stabburet/smia) har barn i alderen 2 til 6 år.

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Dønski barnehage er kostpenger satt til kr 300. Kostpengene dekker mat og melk til to måltider 4 dager i uken og frukt. Juli er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter