Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

elizabeta.sovik@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Dønskiveien 43c
1346 GJETTUM

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Dønski barnehage ligger sentralt til i Dønskiveien 43, nær buss og fine turområder. Barnehagen har 7 baser og 10 aktivitetsrom. I tillegg har vi karatehall/gymsal i bygget som vi disponerer i barnehagens åpningstid. Aktivitetsrommene gjenspeiler Rammeplanens 7 fagområder.

Åpen barnehage er en base som er knyttet til Dønski barnehage. Barnehagen er et gratis pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder. Åpent mandag til torsdag kl. 10.30–15.00.

Barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket barnehage 2019 er 1. mars

Lenke til Søknadsportalen

Vi viser også til vår årsplan, dokumentet Velkommen til Dønski barnehage og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Elizabeta Stojcevska Søvik, tlf. 951 23 214

Kontor: 67 50 79 60

Telefonnummer til basene:

Blått: Beite og Tunet 67 50 79 61/67 50 79 62
Grønt: Traktor`n og Plogen 67 50 79 63/67 50 79 64
Gult: Stabburet og Smia 67 50 79 65/67 50 79 66
Åpen barnehage 67 50 79 67

Baser

Åpen barnehage for barn uten barnehageplass i følge med foresatte 
Periodeplan januar 2019

Blått område (beitet/tunet) har barn i alderen 1 til 2 år
Periodeplan januar - blått 

Grønt område (traktor’n/plogen) har barn i alderen 2 til 6 år 
Periodeplan  januar - grønt  

Gult område (stabburet/smia) har barn i alderen 2 til 6 år.
Periodeplan januar - gult 

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.01.2019 kr 2 990 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 2 910 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Dønski barnehage er kostpenger satt til kr 300. Kostpengene dekker mat og melk til to måltider 4 dager i uken og frukt. Juli er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter