Åpen barnehage har ikke ordinære åpningstider for tiden. Nærmere informasjon om åpningstider pr i dag finner du på facebooksiden «Dønski åpen barnehage»

Dønski barnehage

Velkommen til Dønski barnehage

Dønski barnehage ligger sentralt til i Dønskiveien 43, nær buss og fine turområder. Barnehagen har 7 baser og 10 aktivitetsrom. I tillegg har vi karatehall/gymsal i bygget som vi disponerer i barnehagens åpningstid. Aktivitetsrommene gjenspeiler Rammeplanens 7 fagområder.

Vi viser også til vår årsplan, dokumentet Velkommen til Dønski barnehage og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Åpen barnehage

Åpen barnehage er en base som er knyttet til Dønski barnehage. Åpent mandag til torsdag kl. 10.30–15.00.

Åpen barnehage er et er gratis tilbud, hvor barn under skolepliktig alder kan komme i følge med en foresatt. Åpen barnehage er et hyggelig møtested med pedagogisk tilrettelegging og mulighet for veiledning.

Åpen barnehage er for barn uten barnehageplass i følge med foresatte.

Du kan lese mer om Åpen barnehage her

Dønski åpen barnehage

Dønski åpen barnehage bilde av et barn som maler Dønski åpen barnehage av et barn som krabber Dønski åpen barnehage et barn som leker på gulvet Dønski åpen barnehage med bilde av et barn som leker Dønski åpen barnehage bilde av leker i barnehagen Dønski åpen barnehage bilde med Velkommenhilsen Dønski åpen barnehage bilde av et barn som leker

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Elizabeta Stojcevska Søvik, tlf. 951 23 214

Kontor: 67 50 79 60

Telefonnummer til basene:

Blått: Beite og Tunet 67 50 79 61/67 50 79 62
Grønt: Traktor`n og Plogen 67 50 79 63/67 50 79 64
Gult: Stabburet og Smia 67 50 79 65/67 50 79 66
Åpen barnehage 67 50 79 67

Baser

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Dønski barnehage er kostpenger satt til kr 300. Kostpengene dekker mat og melk til to måltider 4 dager i uken og frukt. Juli er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

elizabeta.sovik@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Dønskiveien 43c
1346 GJETTUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Dønski barnehage

  Reise fra Dønski barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no