E-post

forneburingen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 202
1360 FORNEBU

Arbeid mot mobbing

Forneburingen barnehage åpnet i august 2017 tett inntil Nansenparken på Fornebulandet. Barnehagen skal til slutt ha plass til 300 barn, men åpnet høsten 2017 med ca 100 barn. Vi utvider barnehagen gradvis i løpet av 2018, i hovedsak fra hovedopptaket i august. Vi er en stor og flott barnehage, med tilhørende supre uteområder!

Vi vil bidra til å være en bro- og nettverksbygger i etableringen av et nytt samfunn på Fornebu. Vi har et flott nærmiljø med skog, strand, parker og gangveier rett i nærheten. Vi vil så ofte som mulig benytte de fine omgivelsene til turer og naturopplevelser, både sommer og vinter.

Vi jobber med hovedfokus på COS ( Circle of Security) som omhandler trygghet- og relasjonsarbeid.

Velkommen til oss!

Her kan du lese mer om Forneburingen barnehage;

Barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket barnehage 2019 er 1. mars

Lenke til Søknadsportalen

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Elisabeth Biørnstad, tlf. 413 08 048

Avdelingsleder
Vibeke Tjensvold Gjertviksten, tlf. 932 51 731

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.01.2019 kr 2 990 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 2 910 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Forneburingen barnehage er kostpenger satt til kr 500,-. Kostpengene dekker fire varme måltider i uken, og melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager

2017
  •  mandag 9. oktober
2018
  • Tirsdag 2. januar
  • Fredag 16. mars
  • Fredag 18. mai

Lenker og dokumenter