E-post

forneburingen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 202
1360 FORNEBU

Arbeid mot mobbing

Forneburingen barnehage åpnet i august 2017 tett inntil Nansenparken på Fornebulandet. Barnehagen skal til slutt ha plass til 300 barn, men åpnet høsten 2017 med ca 100 barn. Vi utvider barnehagen gradvis i løpet av 2018, i hovedsak fra hovedopptaket i august. Vi er en stor og flott barnehage, med tilhørende supre uteområder!

Vi vil bidra til å være en bro- og nettverksbygger i etableringen av et nytt samfunn på Fornebu. Vi har et flott nærmiljø med skog, strand, parker og gangveier rett i nærheten. Vi vil så ofte som mulig benytte de fine omgivelsene til turer og naturopplevelser, både sommer og vinter.

Vi jobber med hovedfokus på COS ( Circle of Security) som omhandler trygghet- og relasjonsarbeid. Velkommen til oss!

Her kan du lese mer om Forneburingen barnehage;

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Elisabeth Biørnstad, tlf. 413 08 048

Avdelingsleder
Vibeke Tjensvold Gjertviksten, tlf. 932 51 731

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Forneburingen barnehage er kostpenger satt til kr 500,-. Kostpengene dekker fire varme måltider i uken, og melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager

2017
  •  mandag 9. oktober
2018
  • Tirsdag 2. januar
  • Fredag 16. mars
  • Fredag 18. mai

Lenker og dokumenter