Forneburingen barnehage

Forneburingen barnehage ligger inntil Nansenparken, midt på Fornebulandet.

Barnehagen har plass til 300 barn, og har høsten 2021 ca. 130 barn. Vi er en stor og moderne barnehage, med 6 trygge tun og stabilt personale. Vi har et flott nærmiljø med store grøntområder, strand, parker, gangveier, fuglereservat og annet spennende i nærheten. Vi benytter oss av dette så ofte vi kan.

Vi vil bidra til å være en bro- og nettverksbygger i etableringen av et nytt samfunn på Fornebu. Vi har et aktivt og interessert FAU i barnehagen, og et svært godt og tett samarbeid med foreldregruppen. Oppvekstmiljøet på Fornebu er alles ansvar!

Velkommen til oss!

Her kan du lese mer om Forneburingen barnehage;

Nøkkelinformasjon

Vi jobber med hovedfokus på COS (Circle of Security) som omhandler trygghet- og relasjonsarbeid.

Bærum kommunes barnehager har et stort kvalitets- og kompetanseløft som vi deltar i, kalt TETT PÅ. Dette skal styrke kvaliteten på lærings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Vi har også spesielt fokus på samarbeid med flerkulturelle familier.

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Elisabeth Biørnstad, tlf. 413 08 048

Avdelingsleder
Vibeke Tjensvold Gjertviksten, tlf. 932 51 731

Avdelingsleder
Anette Gaup Bjerke, tlf. 920 86 468

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Forneburingen barnehage er kostpenger satt til 600 kr. Kostpengene dekker fire varme måltider i uken, og melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager

2021/2022
  • 12.-13. august 2021

  • 29. oktober 2021

  • 3. januar 2022

  • 29. april 2022

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

forneburingen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 202
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Nullmobbing.no 

Reise til Forneburingen barnehage

    Reise fra Forneburingen barnehage