Forneburingen barnehage

Brev til foresatte 17. desember 2020 (pdf)

Forneburingen barnehage åpnet i august 2017 tett inntil Nansenparken på Fornebulandet. Barnehagen har plass til 300 barn, og har høsten 2019 ca 150 barn. Vi er en stor og moderne barnehage, med 6 trygge tun og stabilt personale. Vi har et flott nærmiljø med skog, strand, parker og gangveier rett i nærheten. Vi vil så ofte som mulig benytte de fine omgivelsene til turer og naturopplevelser, både sommer og vinter.

Vi vil bidra til å være en bro- og nettverksbygger i etableringen av et nytt samfunn på Fornebu. Vi har et aktivt og interessert FAU i barnehagen, og et svært godt og tett samarbeid med foreldregruppen. Oppvekstmiljøet på Fornebu er alles ansvar!

Velkommen til oss!

Her kan du lese mer om Forneburingen barnehage;

Nøkkelinformasjon

Vi jobber med hovedfokus på COS ( Circle of Security) som omhandler trygghet- og relasjonsarbeid.

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Elisabeth Biørnstad, tlf. 413 08 048

Avdelingsleder
Vibeke Tjensvold Gjertviksten, tlf. 932 51 731

Avdelingsleder
Anette Gaup Bjerke, tlf. 920 86 468

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Forneburingen barnehage er kostpenger satt til kr 500,-. Kostpengene dekker fire varme måltider i uken, og melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager

2020/2021
  • 13.-14. august 2020

  • 30. oktober 2020

  • 4. januar 2021

  • 30. april 2021

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

forneburingen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 202
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Nullmobbing.no 

Reise til Forneburingen barnehage

    Reise fra Forneburingen barnehage