Oksenøya Barnehage

Velkommen til Oksenøya barnehage

Den nye Oksenøya barnehage (tidligere Forneburingen barnehage) startet 4. august i nye lokaler i Treklang - Oksenøya senter. I likhet med dagens Forneburingen barnehage, vil Oksenøya barnehage også ha plass til 300 barn, som igjen deles inn i 6 trygge torg med et stabilt personal. Inndelingen i 6 torg bidrar til å skape det «lille i det store», slik at små og store barn blir trygge innenfor eget torg, før de beveger seg ut i fellesarealene og kan få gleden av vannlekerom, to grovmotoriske rom, bibliotek, amfi og andre lyse fellesarealer til felles glede. Barnehagen har kokk som produserer varmmat til barna hver dag.

Barnehagens uteareal blir variert og tilpasset alle aldersgrupper. Utearealet ligger skjermet for trafikk, og grenser til et flott nærmiljø med store grøntområder, strand, parker, gangveier, fuglereservat og annet spennende i nærheten, som vil bli benyttet av barn og personal så ofte man kan. Treklang er bilfritt, og alle brukere av skole og barnehage må går eller sykle hit.

Barnehagen vil bidra i til å være en bro- og nettverksbygger i lokalsamfunnet og etableringen av et nytt samfunn på Fornebu. Barnehagen har et svært godt og tett samarbeid med foreldregruppen, et aktivt og interessert FAU. Oppvekstmiljøet på Fornebu er alles ansvar!

Velkommen til oss!

Her kan du lese mer om Forneburingen barnehage

Nøkkelinformasjon

Vi jobber med hovedfokus på COS (Circle of Security) som omhandler trygghet- og relasjonsarbeid.

Bærum kommunes barnehager har et stort kvalitets- og kompetanseløft som vi deltar i, kalt TETT PÅ. Dette skal styrke kvaliteten på lærings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Vi har også spesielt søkelys på samarbeid med flerkulturelle familier.

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Elisabeth Biørnstad, tlf. 413 08 048

Avdelingsleder
Vibeke Tjensvold Gjertviksten, tlf. 932 51 731

Avdelingsleder
Anette Gaup Bjerke, tlf. 920 86 468

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger

I Oksenøya barnehage er kostpenger satt til 600 kr. Kostpengene dekker fire varme måltider i uken, ettermiddagsmat 5 dager, og melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

oksenoya.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 76
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Nullmobbing.no