Forneburingen barnehage

Forneburingen barnehage åpnet i august 2017 tett inntil Nansenparken på Fornebulandet. Barnehagen har plass til 300 barn, og har høsten 2019 ca 150 barn. Vi er en stor og moderne barnehage, med 6 trygge tun og stabilt personale. Vi har et flott nærmiljø med skog, strand, parker og gangveier rett i nærheten. Vi vil så ofte som mulig benytte de fine omgivelsene til turer og naturopplevelser, både sommer og vinter.

Vi vil bidra til å være en bro- og nettverksbygger i etableringen av et nytt samfunn på Fornebu. Vi har et aktivt og interessert FAU i barnehagen, og et svært godt og tett samarbeid med foreldregruppen. Oppvekstmiljøet på Fornebu er alles ansvar!

Velkommen til oss!

Her kan du lese mer om Forneburingen barnehage;

Nøkkelinformasjon

Vi jobber med hovedfokus på COS ( Circle of Security) som omhandler trygghet- og relasjonsarbeid.

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Avdelingsleder
Anette Gaup Bjerke, tlf. 920 86 468

Styrer
Elisabeth Biørnstad, tlf. 413 08 048

Avdelingsleder
Vibeke Tjensvold Gjertviksten, tlf. 932 51 731

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Forneburingen barnehage er kostpenger satt til kr 500,-. Kostpengene dekker fire varme måltider i uken, og melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager

2019
  • 15. og 16. august 2019
  • 02.januar 2020
  • 13. mars 2020
  • 22.mai 2020

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Lenker og dokumenter

E-post

forneburingen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 202
1360 FORNEBU

Arbeid mot mobbing

Null mobbing