Oksenøya barnehage

Forneburingen 76, 1364 FORNEBU

5,8

 • 29% barnehagelærer
 • 6% barne- og ungdomsarbeider
 • 30% annen bakgrunn
 • 10% annen høyere utdanning
 • 19% annen fagutdanning

10,3 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,4
 • Barnets trivsel 4,4
 • Informasjon 3,8
 • Tilfredshet 4,1
 • Antall besvarte 72
 • Svarprosent 60%