Nøkkelinformasjon

Helgerud Menighets barnehage

Sogneprest Munthe-Kaas Vei 1, 1346 GJETTUM

Telefon: 67543827

Tros- eller livssynsbarnehage

6,3

 • 40% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 0% annen bakgrunn
 • 60% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,4 m2

 • Ute og inne miljø 4,6
 • Barnets utvikling 5
 • Barnets trivsel 4,9
 • Informasjon 4,7
 • Tilfredshet 4,9
 • Antall besvarte 15
 • Svarprosent 79%