Velkommen til Eikebo barnehage

Eikebo barnehage har to avdelinger med plass til barn fra 0-6 år. Barnehagen ligger sentralt til på Eiksmarka, og det er fine turmuligheter i området. I Eikebo barnehage gleder vi oss til å komme på jobb, og vi ser nye muligheter hver dag!

Nøkkelinformasjon

  • Privat barnehage

Tilbud

I Eikebo barnehage jobber en godt sammensatt personalgruppe som består av åtte kvinner med ulike erfaringer og bakgrunn. Vi jobber med å være bevisste og nærværende voksne. Vi er gode modeller for lek, glede og humor. 
I Eikebo barnehage skal barna få være med å medvirke på sin egen hverdag. Vi legger til rette for dette ved at vi er lyttende og anerkjennende voksne. Vi prøver å skape trygge og omsorgsfulle rammer for barna. Trygghet og omsorg er noe av grunnlaget for læring. Barna må være trygge i miljøet de skal lære i. 

En av de beste forutsetningene for læring er lek. Vi har mye fokus på god lek. Her legges også noe av grunnlaget for barns vennskap. Personalet er tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre de i deres lek. 
Vi ønsker og jobber daglig for et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom barnehagen og foreldrene. 
Ønsker dere å vite mer om oss?

Ta gjerne kontakt med styrer Cecilie P. Undhjem for mer informasjon om barnehagen vår.

Ledelse og avdelinger

Avdelinger

Askeladden

På Askeladden jobber vi mye med å ta barnet på alvor og la de få være med å medvirke på sin egen hverdag. Det er viktig for oss å anerkjenne barna og deres følelser. Vi har tre rom som vi bruker aktivt til ulike aktiviteter. Vi jobber mye i små grupper

Trollstua

Trollstua er en avdeling med mye latter og moro. Glede og humor er sentralt i arbeidet vårt med barna. Vi tar barna på alvor og viser annerkjennelse for det de sier og gjør. Vi ønsker å vise barna at de er alle unike på hver sin måte, og vi har mye fokus på det positive barna bidrar med.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67144469

E-post

eikebobarnehage@gmail.com

Besøksadresse

Niels Leuchs vei 40
1359 EIKSMARKA

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Eikebo barnehage

    Reise fra Eikebo barnehage

    Arbeid mot mobbing

    Nullmobbing.no