Velkommen til Haslum barnehage

Haslum barnehage ligger innerst i en blindvei og består av to bygninger, Øvre og Nedre. Inntil barnehagen ligger fotballbane/skøytebane, turveier og en hei med flere stier. Like i nærheten ligger også: barnehage, videregående skole, idrettsanlegg, og litt lenger unna ligger butikkene. Mange av barna bor i barnehagens nærområde. 

Vi har besøksdag for søkere på ny barnehageplass hos oss - for de som vil se barnehagen og har spørsmål om opptak og om oss. Velkommen onsdag 15. februar mellom kl 0900-1100. Styrer er tilstede på avdeling Nedre (0-3 års avd) og en av pedagogene tar imot de som kommer på Øvre (3-6 års avd). Velkommen!

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Marit Rygh tlf. 9521 2040

 

Kontaktinformasjon
Avdeling Telefon
Blåklokke 917 18 006
Fiol 917 14 030
Blåveis 916 20 487
Rødkløver 916 14 269
Gulveis 916 21 132
Hvitveis 916 02 485

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. 

Juli er betalingsfri måned.

Kostpenger

I Haslum barnehage er kostpenger satt til 300 kr per måned. Kostpenger dekker:

 • Fire smøremåltid per uke perioden 1. september–30. juni.
 • Melk til alle måltider hele året.
 • Feiring av bursdager og andre arrangementer.
 • Juli og august er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

marit.rygh@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Bjørnemyrsveien 89
1344 HASLUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Haslum barnehage

  Reise fra Haslum barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no