Velkommen til Haslum barnehage

Haslum barnehage ligger innerst i en blindvei og består av to bygninger, Øvre og Nedre. Inntil barnehagen ligger fotballbane/skøytebane, turveier og en hei med flere stier. Like i nærheten ligger også: barnehage, videregående skole, idrettsanlegg, og litt lenger unna ligger butikkene. Mange av barna bor i barnehagens nærområde. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Randi Schau Mathiesen

Kontaktinformasjon
Avdeling Telefon
Kuling  917 18 006
Bris  917 14 030
Nordavind  916 20 487
Østavind  916 14 269
Sønnavind  916 21 132
Vestavind  916 14 303

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Haslum barnehage er kostpenger satt til 200 kr per måned. Kostpenger dekker:

 • Fire smøremåltid per uke perioden 1. september–30. juni.
 • Melk til alle måltider hele året samt bursdager og feiringer.
 • Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen-overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

rsma@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Bjørnemyrsveien 89
1344 HASLUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Haslum barnehage

  Reise fra Haslum barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no