Velkommen til Haslum barnehage

Haslum barnehage ligger innerst i en blindvei og består av to bygninger, Øvre og Nedre. Inntil barnehagen ligger fotballbane/skøytebane, turveier og en hei med flere stier. Like i nærheten ligger også: barnehage, videregående skole, idrettsanlegg, og litt lenger unna ligger butikkene. Mange av barna bor i barnehagens nærområde. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Marit Rygh tlf. 9521 2040

 

Kontaktinformasjon
Avdeling Telefon
Kuling  917 18 006
Bris  917 14 030
Nordavind  916 20 487
Østavind  916 14 269
Sønnavind  916 21 132
Vestavind  916 14 303

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 050,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn

Kostpenger

I Haslum barnehage er kostpenger satt til 200 kr per måned. Kostpenger dekker:

 • Fire smøremåltid per uke perioden 1. september–30. juni.
 • Melk til alle måltider hele året samt bursdager og feiringer.
 • Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen-overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

marit.rygh@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Bjørnemyrsveien 89
1344 HASLUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Haslum barnehage

  Reise fra Haslum barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no