Velkommen til Haslum barnehage

Haslum barnehage ligger innerst i en blindvei og består av to bygninger, Øvre og Nedre. Inntil barnehagen ligger fotballbane/skøytebane, turveier og en hei med flere stier. Like i nærheten ligger også: barnehage, videregående skole, idrettsanlegg, og litt lenger unna ligger butikkene. Mange av barna bor i barnehagens nærområde. 

Skal du søke barnehageplass?

Mange ønsker å besøke oss før søknadsfristen 1.3. Vi har ikke kapasitet for spontane besøk og inviterer til «kom-innom« besøk:

Nedre:

Tirsdag 15.2. kl 9.30-10.30
Fredag 18.2 kl 9.30-10.30 og 15-16.30

Øvre:

Fredag 18.2 kl 12.30-14.00

Erfaringsmessig er det flest besøkende til Nedre. Har du barn under og over 3 år og vil besøke samme hus avtaler vi det i forlengelsen av besøket på Nedre.

Det blir et uformelt besøk hvor styrer viser rundt og svarer på spørsmål

Velkommen

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Randi Schau Mathiesen

Kontaktinformasjon
Avdeling Telefon
Kuling  917 18 006
Bris  917 14 030
Nordavind  916 20 487
Østavind  916 14 269
Sønnavind  916 21 132
Vestavind  916 14 303

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. april 2022
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Haslum barnehage er kostpenger satt til 200 kr per måned. Kostpenger dekker:

 • Fire smøremåltid per uke perioden 1. september–30. juni.
 • Melk til alle måltider hele året samt bursdager og feiringer.
 • Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen-overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

rsma@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Bjørnemyrsveien 89
1344 HASLUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Haslum barnehage

  Reise fra Haslum barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no