Velkommen til Glitre barnehage avd. Løkenlia

Glitre barnehage består av husene; Bakkeplassen, Langleiken, Løkenlia og Soppen med ulike adresser. Soppen holder til i eget hus og er basert på friluftsliv.

Vi vil bidra til at barna får en god barndom, som innebærer en glad og trygg hverdag, samt opplevelsen av å være verdifull. Vi vil at barna skal få venner de betyr noe for, og oppleve at de har barn og voksne som er betydningsfulle for dem. Videre ønsker vi å bidra til gode utviklings- og aktivitetsmuligheter basert på hvert barns forutsetninger og interesser. Vi vil sette søkelys på de positive handlingene, da dette fremmer læring. Barnehagen er med og danner grunnlaget for livslang læring.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • 4 hus med tilsammen 12 avdelinger
  • Barn fra 1 til 6 år

Ledelse og avdelinger

Avdelingsleder/styrer på Glitre barnehage, avd. Løkenlia:

Tanja Haug 

Tlf. 481 71 369  e-post:  tanja.haug@baerum.kommune.no

Løkenlia

Solstua 922 07 818
Nordstua 922 14 002
Trollstua 922 15 236
Soppen 922 15 347

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2022
  • Torsdag 18. august 2022 
  • Fredag 19. august 2022 
  • Fredag 28. oktober 2022
2023
  • Mandag 2. januar 2023
  • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 050,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn

Kostpenger

I Glitre barnehage er kostpenger satt til kr. 220,- pr. mnd. Juli er betalingsfri måned. Kostpengene dekker melk og frukt hver dag. 2 fullverdige måltider torsdag og fredag. Det består av brød og variert pålegg med grønnsaker, av og til enkel varm mat. 

Mat serveres fra 1. september. Øvrige dager har barna med seg matpakke til alle måltider.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 50 72 50

Besøksadresse

Åsbråtan 75
1352 KOLSÅS

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Nullmobbing.no 

Reise til Glitre barnehage, avd. Løkenlia

    Reise fra Glitre barnehage, avd. Løkenlia