Sjøflyhavna barnehage

Martin Linges vei 2, 1364 FORNEBU

5,9

 • 25% barnehagelærer
 • 5% barne- og ungdomsarbeider
 • 36% annen bakgrunn
 • 19% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

5,6 m2

 • Ute og inne miljø 4,3
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,5
 • Tilfredshet 4,5
 • Antall besvarte 58
 • Svarprosent 73%