Sjøflyhavna barnehage

Martin Linges vei 2, 1364 FORNEBU

6

 • 36% barnehagelærer
 • 4% barne- og ungdomsarbeider
 • 41% annen bakgrunn
 • 8% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,4 m2

 • Ute og inne miljø 4,2
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4,5
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 36
 • Svarprosent 37%