Nøkkelinformasjon

Sjøflyhavna barnehage

Martin Linges Vei 2, 1364 FORNEBU

6,1

 • 19% barnehagelærer
 • 4% barne- og ungdomsarbeider
 • 35% annen bakgrunn
 • 8% annen høyere utdanning
 • 8% annen fagutdanning

4 m2

 • Ute og inne miljø 4,1
 • Barnets utvikling 4,1
 • Barnets trivsel 4,5
 • Informasjon 3,7
 • Tilfredshet 4,1
 • Antall besvarte 88
 • Svarprosent 82%