Nøkkelinformasjon

Sjøflyhavna barnehage

Martin Linges Vei 2, 1364 FORNEBU

6

 • 24% barnehagelærer
 • 3% barne- og ungdomsarbeider
 • 38% annen bakgrunn
 • 13% annen høyere utdanning
 • 3% annen fagutdanning

4,1 m2

 • Ute og inne miljø 4,1
 • Barnets utvikling 4,1
 • Barnets trivsel 4,5
 • Informasjon 3,7
 • Tilfredshet 4,1
 • Antall besvarte 88
 • Svarprosent 82%