Nøkkelinformasjon

Sjøflyhavna barnehage

Martin Linges vei 2, 1364 FORNEBU

6

 • 23% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 23% annen bakgrunn
 • 20% annen høyere utdanning
 • 12% annen fagutdanning

4 m2

 • Ute og inne miljø 4,1
 • Barnets utvikling 4,4
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4,1
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 79
 • Svarprosent 73%