Nøkkelinformasjon

Huskestua barnehage

Øygardveien 45, 1357 BEKKESTUA

5,7

 • 19% barnehagelærer
 • 24% barne- og ungdomsarbeider
 • 47% annen bakgrunn
 • 1% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,9 m2

 • Ute og inne miljø 4,2
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,5
 • Antall besvarte 70
 • Svarprosent 81%