Nøkkelinformasjon

Huskestua barnehage

Øygardveien 45, 1357 BEKKESTUA

5,9

 • 32% barnehagelærer
 • 18% barne- og ungdomsarbeider
 • 46% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,7 m2

 • Ute og inne miljø 4,1
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 79
 • Svarprosent 85%