Nøkkelinformasjon

Jongskollen barnehage

Jongssvingen 1, 1337 SANDVIKA

5,9

 • 41% barnehagelærer
 • 8% barne- og ungdomsarbeider
 • 34% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 13% annen fagutdanning

4,7 m2

 • Ute og inne miljø 3,7
 • Barnets utvikling 4,3
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 3,6
 • Tilfredshet 4,1
 • Antall besvarte 96
 • Svarprosent 87%