Nøkkelinformasjon

Jongskollen barnehage

Jongssvingen 1, 1337 SANDVIKA

5,8

  • 30% barnehagelærer
  • 11% barne- og ungdomsarbeider
  • 47% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 8% annen fagutdanning

4,5 m2

Ikke oppgitt