Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

Belsetveien 84, 1348 RYKKINN

5,8

  • 34% barnehagelærer
  • 61% barne- og ungdomsarbeider
  • 5% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

4,9 m2

Ikke oppgitt