Nøkkelinformasjon

Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

Belsetveien 84, 1348 RYKKINN

5,7

  • 17% barnehagelærer
  • 33% barne- og ungdomsarbeider
  • 33% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

4,3 m2

Ikke oppgitt