Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

Belsetveien 84, 1348 RYKKINN

6

 • 43% barnehagelærer
 • 34% barne- og ungdomsarbeider
 • 23% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,6 m2

 • Ute og inne miljø 4,1
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 26
 • Svarprosent 48%