Nøkkelinformasjon

Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

Belsetveien 84, 1348 RYKKINN

6

  • 25% barnehagelærer
  • 15% barne- og ungdomsarbeider
  • 43% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

4,4 m2

Ikke oppgitt