Nøkkelinformasjon

Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

Belsetveien 84, 1348 RYKKINN

5,9

 • 42% barnehagelærer
 • 14% barne- og ungdomsarbeider
 • 36% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 9% annen fagutdanning

4,9 m2

 • Ute og inne miljø 4,1
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,2
 • Tilfredshet 4,5
 • Antall besvarte 32
 • Svarprosent 63%