Velkommen til Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

Glitre barnehage består av husene; Bakkeplassen, Langleiken, Løkenlia og Soppen med ulike adresser.  Soppen holder til i eget hus og er basert på friluftsliv.

Belset barnehage er fra januar 2019 en avdeling under Glitre barnehage, og heter nå Glitre barnehage, avdeling Bakkeplassen.

Bakkeplassen ligger i Belsetveien på Rykkinn.

 Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen vil bidra til at barna utvikler et positivt forhold til seg selv, tro på egne evner og håndtere utfordringer. Vi vil gjøre det vi kan for å gi barna en god start på livet, gjennom gode dager i barnehagen med lek og læring, opplevelser og glede. Barnehagen vår preges av mangfold i kulturell, religiøs, språklig og etnisk bakgrunn.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 hus med 12 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Anne Lise Schie 911 93 139

Avdelinger

Blå, Rød, Grønn og Gul med barn i alderen 1 til 5 år.

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Belset barnehage er kostpenger satt til 260 kr per måned. Kostpengene dekker formiddagsmat 4 dager i uken, derav et varmt måltid, frukt hver dag, samt melk til alle måltider.  Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer».

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

anne.schie@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Belsetveien 84
1348 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

  Reise fra Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no