Velkommen til Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

Glitre barnehage består av husene; Bakkeplassen, Langleiken, Løkenlia og Soppen med ulike adresser.  Soppen holder til i eget hus og er basert på friluftsliv.

Belset barnehage er fra januar 2019 en avdeling under Glitre barnehage, og heter nå Glitre barnehage, avdeling Bakkeplassen.

Bakkeplassen ligger i Belsetveien på Rykkinn.

 Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen vil bidra til at barna utvikler et positivt forhold til seg selv, tro på egne evner og håndtere utfordringer. Vi vil gjøre det vi kan for å gi barna en god start på livet, gjennom gode dager i barnehagen med lek og læring, opplevelser og glede. Barnehagen vår preges av mangfold i kulturell, religiøs, språklig og etnisk bakgrunn.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 hus med 12 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Anne Lise Schie 911 93 139

Avdelinger

Blå, Rød, Grønn og Gul med barn i alderen 1 til 5 år.

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Belset barnehage er kostpenger satt til 260 kr per måned. Kostpengene dekker formiddagsmat 4 dager i uken, derav et varmt måltid, frukt hver dag, samt melk til alle måltider.  Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer».

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

anne.schie@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Belsetveien 84
1348 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing