Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

anne.schie@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Belsetveien 84
1348 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Belset barnehage har fire avdelinger. Barnehagen ligger i et område med skog og mark. I vårt nærmiljø finnes bibliotek, idrettsanlegg, skoler, kirke og nærsenter.

Hos oss skal barn få det viktige grunnlaget som skaper mennesker med tro på seg selv, mennesker som tør å prøve fordi de vet de tåler, og ikke alltid mestrer omgivelsene fullt ut. Verdiene skal vises i alt vi voksne gjør hver dag, i forhold til barn, til foreldre og hverandre.

Barnehagens verdier: “Åpenhet, Respekt og Mot“

Belset barnehage er en fokusbarnehage for NAFO - nasjonal senter for flerkulturell opplæring. Som fokusbarnehage skal Belset spre erfaringer og kunnskap om flerkulturelt og flerspråklig arbeid i kommunen.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage

Planleggingsdager

2018
  • Tirsdag 2. januar
  • Fredag 16. mars
  • Fredag 18. mai
  • Sommerstengt uke 28,29 og 30
  • Torsdag 16. august 
  • Fredag 17. august
2019
  • Onsdag 2. januar
  • Fredag 15. mars 
  • Fredag 31. mai 

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Anne Lise Schie 911 93 139

Avdelinger

Blåbær, Bringebær, Tyttebær, Einebær har barn i alderen 1 til 5 år

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Belset barnehage er kostpenger satt til kr. 260.- pr.mnd. Kostpengene dekker formiddagsmat 4 dager i uken, derav et varmt måltid, frukt hver dag, samt melk til alle måltider.  Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer»

Lenker og dokumenter