Velkommen til Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

Glitre barnehage består av husene; Bakkeplassen, Langleiken, Løkenlia og Soppen med ulike adresser. Soppen holder til i eget hus og er basert på friluftsliv.

Vi vil bidra til at barna får en god barndom, som innebærer en glad og trygg hverdag, samt opplevelsen av å være verdifull. Vi vil at barna skal få venner de betyr noe for, og oppleve at de har barn og voksne som er betydningsfulle for dem. Videre ønsker vi å bidra til gode utviklings- og aktivitetsmuligheter basert på hvert barns forutsetninger og interesser. Vi vil fokusere på de positive handlingene, da dette fremmer læring. Barnehagen er med og danner grunnlaget for livslang læring.

Barnehagen vår preges av mangfold i kulturell, religiøs, språklig og etnisk bakgrunn.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 hus med 12 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Ledelse og avdelinger

Styrer

Sara Abilgaard Sætveit telefon: 414 55 902 sara.setveit@baerum.kommune.no

Avdelinger

 • Blå, tlf. 906 48 305
 • Gul, tlf. 905 71 703
 • Grønn, tlf. 905 94 103
 • Rød, tlf. 906 57 311

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger

I Glitre barnehage er kostpenger satt til kr. 250,- pr. mnd. Juli er betalingsfri måned. Kostpengene dekker melk og frukt hver dag. 2 fullverdige måltider torsdag og fredag. Det består av brød og variert pålegg med grønnsaker, av og til enkel varm mat. 

Mat serveres fra 1. september. Øvrige dager har barna med seg matpakke til alle måltider.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

sara.setveit@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Belsetveien 84
1348 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

  Reise fra Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no